Загальновживані слова. Терміни. Професійна лексика. Діалектні слова

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 42. Загальновживані слова. Терміни. Професійна лексика. Діалектні слова

433. Прочитайте виразно текст. З’ясуйте за тлумачним словником значення виділених слів. Дайте відповіді на подані запитання.

Є серед безмежних просторів край, де мріють у синій далині гори, буйні праліси. Там чути могутній шум гірського потоку.

Інший край, інші звичаї… А скільки особливостей життя людей! їхня культура віддзеркалюється в мові, то цілком природно чекати там і слів, не таких, як скрізь. їх важко зрозуміти полтавцю,

киянину. Щоправда, деякі з цих місцевих слів стали загальновідомими. Адже всі знають, що таке трембіта, полонина, верховина, коломийка. Та, мабуть, тільки жителі Верховини користуються словами “плай” (гірська стежка), “вагаш” (дорога, якою ходять овечі отари), “бовчар”, “бовгар” (пастух, що випасає корів), “флояра” (сопілка). Тільки там одягають кептар (короткий вишитий кожушок), крисаню (бриль), катрінку (жіночий одяг на зразок плахти), гачі (білі штани) (За А. Матвієнко).

1. Про яку місцевість ідеться в тексті?

2. Які слова жителів Верховини важко зрозуміти без пояснення?

3. Які із слів верховинців

стали загальновідомими?

Загальновживаними (рос. об Щеупотребительн Ы Ми) називаються слова, відомі всі М Носіям Мови: хата, донька, кінь, холодний, бігти, дерев’яний.

Терміни (рос. термин Ы ) – це спеціальні слова, які вживають для точного найменування наукових понять. Наприклад, у математиці вживають термі Ни радіус, діаметр, натуральне число, у мовознавстві – артикль, орфоепія, присудок. Для пояснення термінів існують спеціальні словники: “Словник літературознавчих термінів”, “Медичний словник”, “Словник юридичних термінів” тощо.

Професійними (рос. прфессиональн Ы Ми) називають слова, що вживаються лише в мовленні людей певної професії.

Наприклад, працівники сільського господарства вживають слова боронування, косовиця, добрива, обмолот; медичні працівники – ін’єкція, знеболення, діагноз; педагоги – педрада, семестр, вікно (“вільний урок”).

Діалектними (рос. диалектными) називаються слова, що вживаються лише мешканцями певної місцевості: когут – півень; банувати – жалкувати, тужити; мольфар – чарівник; звори – урвища. Деякі діалектні слова стають загальновживаними: трембіта, полонина.

Письменники у своїх творах уживають діалектизми для кращого відображення мовлення мешканців певної місцевості, їхніх звичаїв, побуту. У тлумачному словнику при поясненні діалектних слів подається скорочення діал.

434. Прочитайте виразно вірш Дмитра Білоуса. Випишіть парами загальновживані і діалектні слова, у дужках зазначаючи, в якій місцевості вони вживаються.

ЧУДЕСНІ БАРВИ

… А є ще риси мови, що звуться діалекти: це говори місцеві на дещо інший лад.

На Київщині (в Літках) взуття зовуть обувка, а огірок звичайний в Чернігові – гурок, а кошик на Поліссі (в Іванкові) – кошувка, і назви, і вимова різняться що не крок.

Раз якось на базарі професор із столиці заговорив із дідом, що ягоди привіз:

– То, значить, на Поліссі вродили полуниці?

Я бачу, ви з-над Снові, із хутора Рогіз.

Дід витріщає очі – і як це може бути?

– То ви з Рогозу родом? Мо’, інженер? Поет?

– Та ні, я просто знаю, як де говорять люди: прислухуюсь до мови – і в цьому весь секрет.

Д. Білоус

435.1. Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Підкресліть професіоналізми.

Праворуч із жита випурхає хмарка диму, а незабаром вир..нає і громіздкий корпус ст..пового корабля. Похитуючись на золотавих хвилях, комбайн пл..ве до лісу. Дійшовши до краю лану, пов..ртає назад. Він росте, набл..жається. Ось уже видний увесь – коричн..вий, вел..чезний, оповитий курявою. Тепер комбайн уже нагадує не корабель, а танк – похилі площини, луската кабіна-башта, довга, схожа на гармату труба (тільки повернута вбік), а знизу обертається мотовило – ніби гус..ниці (За А Мальцем).

II. Визначте стиль і тип мовлення тексту.

436.1. Прочитайте текст. Визначте стиль і тип мовлення. З’ясуйте значення виділених слів і словосполучень, користуючись довідкою. Перекладіть українською мовою і запишіть.

Для множества людей в мире английское слово “виндовс” сегодня означает не только “окна”. Это операционная система персонального компьютера, которая была создана в 1985 году. Благодаря ей сегодня вы можете работать, обучаться и отдыхать, получить доступ ко всемирной сети Интернет, которая объединяет миллионы компьютеров. Не так давно люди могли только мечтать об этом.

Поработать с текстом, помещенном, например, в книге, вы сможете при помощи сканера. Он введет текст в компьютер и обработает при помощи специальных програми. Потом можно будет внести изменения, добавить таблицы, выделить главное. В этом также помогут такие устройства введення информации в компьютер, как мышь и клавиатура. В текстовых редакторах, например “Ворд”, можно красиво оформлять тексты, изменять что-либо в них, вставлять иллюстрации и виводить на печать при помощи принтера.

Чтобы описать возможности современного персонального компьютера, понадобится не одна книга (3 журналу).

Довідка.

Операційна система – основна програма персонального комп’ютера, яка дає змогу працювати з іншими необхідними програмами.

Сканер – пристрій, що фотографує певне зображення чи текст і передає його у комп’ютер.

Принтер – пристрій, який дає можливість роздруковувати документи або іншу інформацію, що зберігається в комп’ютері.

Текстовий редактор – програма персонального комп’ютера, яка дає змогу працювати з текстом, виправляти помилки тощо.

II Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання

Загальновживані слова. Терміни. Професійна лексика. Діалектні слова

1. Люди яких професій найчастіше користуються спеціальними словами, вжитими в тексті?

2. Як ви вважаєте, слова принтер, сканер за походженням належать до незапозичених чи іншомовних?

3. Чи давно, на вашу думку, вищезгадані слова увійшли до лексики української мови? Чим зумовлена їхня поява?

4. Розгляньте малюнок. Доведіть, що слово миша багатозначне.

437. Ким працюють ваші батьки? Запишіть кілька слів, які вони вживають у своїй професійній діяльності, дізнайтесь лексичне значення цих слів, із двома з них складіть речення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Загальновживані слова. Терміни. Професійна лексика. Діалектні слова - Українська мова