Займенники й контекст

МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ

§ 14. Займенники й контекст

ПОЯСНЕННЯ

Займенник – самостійна частина мови, яка вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх.

За значенням і граматичними ознаками виділяють 9 розрядів займенників:

– особові (я, ти, він, ми, ви, вони);

– зворотний (себе);

– питальні (хто? що? який? чий? котрий? скільки?);

– відносні (хто, що, який, чий, котрий, скільки);

– неозначені (хтось, хто-небудь, абихто, щось, казна-що, дехто, деякий, хтозна-який);

– заперечні (ніхто, ніщо,

ніякий…);

– присвійні (мій, твій, наш, ваш, свій…);

– вказівні (той, цей, такий, стільки);

– означальні (весь, всякий, кожний, сам, самий, інший).

Неозн. ос. ос. ос. озн. від.

166. Будь-що задумане, ми називаємо, мені здійснити, мого життя, весь дім, хто

Ос. ос. ос. озн. зв. від.

Дивиться, не чинити їм, робити для них, ти бажав, бажав самому собі, хто стоїть

Ос. ос. ос. ос.

Його робота, йде за ним, вона мов тінь, сяяло над ним.

168.Нами – ос., Ор. в., множ., дод.

Вона – ос., Н. в., одн., ж. р., підм.

Свої – присв., Зн. в., множ., означ.

Хто – відн., Н. в., підм.

Сам – озн., Н. в., ж. р., одн., підм.

Себе

– звор., Р. в., дод.

Їм – ос., Д, в., множ., дод.

Собі – зв., М. в., дод.

Якийсь – неознач., ч. р., одн., Зн. в., означ.

Хто – відн., Н. в., підм.

Ній – особ., М. в., ж. р., одн., обст.

Той – вказ., Н. в., чол. р., одн., підм.

Того – вказ., Р. в., чол. р., одн., означ.

169. а) займенники: що-небудь, коли-небудь, абихто, абикуди, абикого, абиде, ніякий, ніде, ніколи, якийсь, котрийсь, деякий, нізвідки, ніяк, казна-де, казна-хто, казна-коли, казна-що, де-небудь, який-небудь, чий-небудь, будь-який, будь-де, будь-які, будь-що, скількись;

Б) інші частини мови: ні до чого, декілька, ні за що, ні від кого, скільки – небудь.

171 Р. в. Ор. в.

Його (до нього) ним

Її (до неї) нею

Його (до нього) ним

Їх (до них) ними

Цього (до цього) цим

Чого-небудь (до чого-небудь) чим-небудь

Чогось (до чогось) чимось

Кого (до кого) ким

Казна-чого (до казна-чого) казна-чим

Р. в. Op. в.

Якого-небудь (до якого-небудь) яким-небудь

Свого (до свого) своїм

Деякого (до деякого) тим

Абиякого (до абиякого) деяким

Дечого (до дечого) дечим

Котрогось (до котрогось) котримсь

Їхнього (до їхнього) їхнім

Такого (до такого) таким

Кожного (до кожного) кожним

Скількох (до скількох) скількома

Ніякого (до ніякого) ніяким

Хтозна-кого (до хтозна-кого) хтозна-ким

Казна-якого (до казна-якого) казна-яким

Згідно з ним, нею, ним, ними.

Назустріч йому, їй, йому, їм.

Подібно до нього, неї, нього, них.

172. 1. Він сам собі вольний козак. 2. Не хвали сам себе, нехай тебе люди похвалять. З, Само собою розуміється. 4. Хто не дотримує слова, той сам себе зневажає. 5. Чому навчишся, того з собою не носити. 6. Брехун собі ворог і людям – зло. 7. Усяк Премій про себе розумій. 8. Пізнай себе, буде з тебе.

173. Наше сьогодення створило купу забобонів, нічим серйозно не обгрунтованих. Втратився зв’язок з іншими істотами, почався розпад особистості. Однак лишилося ще стільки островів, маленьких світлих місцин, де зникає відчуття незахищеності, де ми любимо і нас люблять. Яке це щастя – мати дітей і тварин, дбати про них, ніколи не залишатися самотнім, перебуваючи в блаженній взаємозалежності.

Назустріч тестуванню

1)б; 2) а; 3) в; 4) б; 5) г: 6) б; 7) а; 8) в; 9) б;

10) Усього – займ., усе, означ., с. р., одн., Р. в., дод.

Когось – займ., хтось, неознач., Р. в., дод.

Собі – себе, зворот., Д. в., дод.

Хто – займ., відн., Н. в., підм.

Все – займ., весь, означ., ч. р., одн., дод.

Той – займ., той, вказ,, ч. р., одн., Н. в., означ.

Нічого – займ., ніщо, Р. в., дод.

Ніхто – займ., запер., Н. в., підм.

Мене – займ., я, особ., Р. в., дод.

Я – займ., особ., Н. в., підм.

Собі – займ., себе, зворот., Д. в., дод.

Нашої – займ., наша, означ., ж. р., одн., Р. в., означ.

11) Я тепер дивлюся на все іншими очима. Наступного разу будеш розумнішим. О котрій годині починається урок? Ви не скажете, яке сьогодні число? Це моя найближча подруга, Я можу відповісти на будь-яке питання. Дякую Вам за інформацію.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Займенники й контекст - ГДЗ з мови