Займенники першої особи однини і множини. Написання займенників із прийменниками

Тема. Займенники першої особи однини і множини. Написання займенників із прийменниками. (Вправи 297-301).

Мета. Закріплювати вміння вживати особові займенники, вчити визначати особу та число займенників, роль займенника у реченні, змінювати займенники 1-ї особи за відмінками, тренувати учнів у роздільному написанні займенників з прийменниками.

Розвивати вміння висловлювати власні судження і вислуховувати висловлювання однокласників.

Виховувати самоповагу.

Обладнання: таблиця відмінювання займенників 1-ї особи, підручник, зошит.

Хід

уроку

І. Організація класу. Мотивація навчальної діяльності.

Привітання, побажання хорошого настрою. Висловлювання дітьми їхніх очікувань від уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

А) Робота у парах: учні читають один одному доповнені описом тексти, висловлюють свої враження і дають поради автору.

Б Учні, які підготували розповідь про допомогу старшим, діляться своїми історіями, а слухачі визначають, які особові займенники використав оповідач.

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Читання епіграфа до уроку.

“Прийшов сніг-білоніг” (Павло Мовчан).

– Прочитайте вірш Павла

Мовчана (вправа 297).

– Яким ви уявили сніг-білоніг? Знайдіть слова, які описують зовнішність героя. (Борода патлата, ноги босі, білі брови, білий ніс, в кишенях – холод.)

– Такий опис називають словесним портретом. Запишіть його у зошит.

2. Проблемна ситуація.

– Знайдіть у вірші Павла Мовчана займенник, визначте його особу та число. (Мене – початкова форма я, 1 особа однини.)

3. Каліграфічна хвилинка (за вправою 299).

– Спишіть поетичні рядки. Підкресліть займенники першої особи однини. Визначте його відмінок у кожному реченні.

Перевірка: учні обмінюються зошитами і підкреслюють слова, де всі літери і їх з’єднання написані каліграфічно правильно.

5. Опрацювання нового матеріалу.

– Розгляньмо, які ще форми, окрім мене, може мати займенник я та як може змінюватися займенник ми (таблиця на с. 137, вправа 298).

– Складіть і запишіть речення з кожною формою займенників першої особи.

– Займенники у яких відмінках можуть використовуватися із прийменником? (У родовому, орудному та місцевому.)

– Як їх слід писати? (Окремо.)

– У записаних реченнях підкресліть головні члени речення. Чи можуть бути займенники головним членом речення? Яким?

– Прогляньте записані речення. Чи є у них займенники, які виступають у ролі другорядних членів? (Так, це займенники у непрямих відмінках.)

IV. Фізкультхвилинка.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Виконання вправи 300 (завдання 1, 2).

2. Робота в зошиті.

VI. Підсумок уроку.

– Як змінюються займенники? (За відмінками і числами.)

– Як пишуться займенники з прийменниками? (Окремо.)

– Якими членами речення можуть бути займенники? (Підметами або другорядними членами.)

VII. Домашнє завдання.

1. Вправи 301.1, 301.2 (списати вірш і підкреслити займенники 1-ї особи, визначити їх число та відмінки).

2. Для тих, хто хоче знати більше: вправа 301.3 (пояснити правопис виділених слів та дібрати по три приклади на кожне правило).

?include(“$DOCUMENT_ROOT/block/list. html”;?> ?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Займенники першої особи однини і множини. Написання займенників із прийменниками - Плани-конспекти уроків по українській мові