ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

Морфологія та орфографія.

Іменник

§ 31. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

Про те, які іменники II відміни чоловічого роду в родовому відмінку мають закінчення – а(-я), а які – – у(-ю)

259

Прочитайте іменники у формі родового відмінка однини. Слова якої колонки означають назви конкретних предметів, а якої – збірних понять чи явищ природи? Зробіть висновок, які іменники в родовому відмінку однини мають закінчення – а, а які – – у.

ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

Закінчення іменників

II відміни чоловічого роду в родовому відмінку однини

Закінчення – а(-я) мають іменники, які означають:

Закінчення – у(-ю) мають іменники, які означають:

А) назви осіб, імена, прізвища: товариша, Мороза (прізвище);

Б) назви тварин і дерев: ведмедя, дуба;

В) назви предметів: ножа, воза, малюнка;

А) речовину, масу, матеріал: азоту, меду, борщу, піску; АЛЕ хліба;

Б) збірні поняття: ансамблю, лісу, гаю, полку;

В) назви кущових і трав’янистих рослин: барвінку, звіробою;

Закінчення – а(-я) мають іменники,

які означають:

Закінчення – у(-ю) мають іменники, які означають:

Г) назви населених пунктів: Києва, Парижа;

Г) інші географічні назви з наголосом у Р. в. на закінченні: Дніпра, Дністра;

Д) назви мір довжини, ваги, часу, місяців, днів тижня, грошових знаків: кілограма, жовтня, вівторка, долара;

Е) назви машин і їх деталей: комбайна, мотора;

Є) терміни, які означають елементи будови чогось, конкретні предмети, геометричні фігури: атома, радіуса, ромба;

Ж) українські за походженням терміни: відмінка, додатка;

АЛЕ: виду, роду

Г) назви будівель, приміщень та їх частин: вокзалу, коридору;

АЛЕ: гаража, хліва, млина;

Г) назви установ, організацій: інституту, комітету;

Д) місце, простір тощо: яру, майдану, світу;

АЛЕ: ярка, ліска, ставка;

Е) явища природи: вітру, морозу;

Є) назви почуттів: болю, страху;

Ж) назви процесів, властивостей, абстрактних понять: бігу, крику, спорту;

З) літературознавчі терміни: сюжету, роману;

И) назви ігор і танців: тенісу, вальсу; АЛЕ: гопака;

І) географічні назви (крім зазначених у першій колонці): Бугу, Криму, Світязю, Кавказу, Дону

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

ОРФОГРАМА

Букви а(я), у(ю) в закінченнях родового відмінка однини іменників II відміни

У низці іменників зміна закінчення впливає на значення слова. НАПРИКЛАД: листопада (місяць) – листопаду (падолист); каменя (одна штука) – каменю (збірне, матеріал);

Рима (місто) – Риму (Римська імперія).

260

ЧОМУ ТАК? Поясніть, чому в родовому відмінку однини подані парами іменники мають різні закінчення.

Ü морозу – Мороза;

Ü Бугу – Дністра;

Ü Люксембургу – Люксембурга;

Ü Криму – Чернігова.

Ü балу – бала;

261

І. Прочитайте іменники у формі родового відмінка однини. Обгрунтуйте правопис їх закінчень. Доберіть усно по одному власному прикладу до кожної групи слів.

1. Дмитра, ясеня, ноутбука, банкомата, холодильника, Львова, Дністра, метра, квадрата.

2. Квасу, оркестру, щавлю, магазину, університету, лугу, урагану, жалю, ремонту, роману, хокею, суходолу, Донбасу.

І. З двома іменниками (на вибір) складіть і запишіть речення.

262

І. Запишіть географічні назви у формі родового відмінка однини. Правильність написання перевірте за орфографічним словником.

Київ, Тернопіль, Харків, Нью-Йорк, Париж, Крит, Китай, Кавказ, Сибір, Дунай, Ніл, Дністер, Донець, Світязь.

II. З одним іменником у формі родового відмінка складіть і запишіть просте речення.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Деякі іменники II відміни в родовому відмінку можуть мати паралельні закінчення. Це залежить від наголосу. НАПРИКЛАД: моста – мосту, двора – двору, стола – столу.

263

Поставте іменники у формі родового відмінка однини. Запишіть їх у дві колонки: 1) із закінченням – а(-я); 2) із закінченням – у(-ю). Правильність написання перевірте за орфографічним словником.

Туман, стіл, футбол, скейт, монітор, Луцьк, холод, вітер, чотирикутник, грам, ансамбль, ставок, вальс, ячмінь, сад, дим, бензин, долар, сантиметр, грім, пісок, страх.

І ТАКЕ БУВАЄ

– Я поїду на екскурсію до Риму, – повідомляє Світлана однокласниці.

– Але це неможливо, – заперечила Іринка. – Стародавньої Римської імперії давно немає. Хіба що ти винайшла машину часу.

– Та ні, я маю намір відвідати столицю сучасної Італії – Рим.

Поясніть, чому сталося непорозуміння між дівчатами.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ - Українська мова