ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ НА

Мета: ознайомити учнів з вимовою і правописом іменників жіночого роду на – а, – я в орудному відмінку однини; формувати правильні правописні вміння і навички; збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення школярів; виховувати культуру писемного мовлення.

Хід уроку

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Ось і знов дзвінок лунає,

Мелодійно і срібно звучить.

Він до класу дітей скликає,

Щоб успішно нового вчить.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 62)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ

ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми будемо працювати над правописом закінчень іменників жіночого роду в орудному відмінку однини. Спробуємо зрозуміти і запам’ятати особливості закінчень таких іменників, щоб завжди писати грамотно.

СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Спостереження за мовним матеріалом (вправа 126, с. 59)

– Об’єднайтеся в групи, розгляньте уважно таблицю.

– Які закінчення мають іменники жіночого роду в орудному відмінку?

– Зверніть увагу на кінцевий приголосний основи та спробуйте пояснити, чому закінчення у них різне.

Складання опорної схеми

Побудуємо схему-опору, яка допоможе краще засвоїти правильне написання закінчень іменників жіночого роду на – а, – я в орудному відмінку однини.

Ознайомлення з правилом (с. 60) Первинне закріплення (вправа 127, с. 60)

    Утворення словосполучень. Списування з граматичним завданням.

Словникова скарбничка

– Поясніть значення слова орудувати.

– Як ви розумієте значення слова чернетка? Чернетка – чорновий текст, рукопис.

Вправа “Розвідник”

– Вилучте із запису назви навчальних речей.

ЧЕПЕНАЛРНЕРУЧКАТЗОШИТКА

– Відгадайте слово за номерами букв в алфавіті.

23, 7, 16, 7, 4, 21, 1, 17, 1 (Телеграма)

Телеграма – 1) Повідомлення, що передається телеграфом. 2) Бланк із таким повідомленням.

Фізкультхвилинка УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ Гра “Учитель”

– Підкресліть помилки. Виправте їх.

Мовою

Музикою

Скрипкою

Пшеницею

Черешнєю

Яблунєю

Душою

Тишою

Вежою

Кашею

Водою

Їжею

Самостійна робота за вправою 128 (с. 60)

Учні списують перший абзац, ставлячи іменники, подані у дужках, в орудний відмінок однини.

Робота в парах

– Прочитайте діалог із вправи 128.

– Що на увазі мала мама?

– Які фразеологізми вживає автор у тексті? Прочитайте їх.

Поетична хвилинка

– Вставте пропущені закінчення.

Хай іменник візьме – ею за потребою своєю.

Отже, груш.. смачнішою а задач.. складнішою, ну, а вдач.. ледачою, як і каш.. гарячою.

ПІДСУМОК УРОКУ

– Які відкриття ви зробили для себе на уроці?

– З яким настроєм завершуєте урок?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 129 (с. 61); вивчити правило с. 60.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ НА - Плани-конспекти уроків по українській мові