ЗАКОН ГЕССА. РОЗРАХУНОК ЕНТАЛЬПІЇ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ – ТЕРМОДИНАМІКА ХІМІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Хімія – універсальний довідник

ХІМІЧНИЙ ПРОЦЕС

ТЕРМОДИНАМІКА ХІМІЧНОГО ПРОЦЕСУ

ЗАКОН ГЕССА. РОЗРАХУНОК ЕНТАЛЬПІЇ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ

Тепловий ефект реакції залежить від початкового і кінцевого станів системи і не залежить від шляху реакції (закон Гесса). Наприклад:

ЗАКОН ГЕССА. РОЗРАХУНОК ЕНТАЛЬПІЇ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ   ТЕРМОДИНАМІКА ХІМІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Кількість теплоти, яка виділяється під час спалювання метану СН4, не залежить від того, протікає реакція за одну стадію чи за дві (рис. 35).

ЗАКОН ГЕССА. РОЗРАХУНОК ЕНТАЛЬПІЇ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ   ТЕРМОДИНАМІКА ХІМІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Рис. 35. Кількість теплоти, виділеної під час спалювання метану.

Енергетичні

розрахунки зазвичай відносять до стандартних умов:

ЗАКОН ГЕССА. РОЗРАХУНОК ЕНТАЛЬПІЇ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ   ТЕРМОДИНАМІКА ХІМІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Під стандартною молярною ентальпією утворення речовини ΔH°утв.298 розуміють ентальпію реакції утворення 1 моль речовини з простих речовин у стандартних умовах. Одиниця виміру стандартної ентальпії утворення речовини – кілоджоуль на моль (кДж/моль).

Стандартна молярна ентальпія утворення простої речовини, стійкої у стандартних умовах, дорівнює нулю.

Нижче подано ентальпію утворення для деяких речовин.

ЗАКОН ГЕССА. РОЗРАХУНОК ЕНТАЛЬПІЇ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ   ТЕРМОДИНАМІКА ХІМІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Наведемо розрахунок ентальпії реакції, використовуючи дані ентальпії утворення речовин.

ЗАКОН ГЕССА. РОЗРАХУНОК ЕНТАЛЬПІЇ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ   ТЕРМОДИНАМІКА ХІМІЧНОГО ПРОЦЕСУ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАКОН ГЕССА. РОЗРАХУНОК ЕНТАЛЬПІЇ ХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ – ТЕРМОДИНАМІКА ХІМІЧНОГО ПРОЦЕСУ - Довідник з хімії