Закон концентрації виробництва

Закон концентрації виробництва – закон, який виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між розвитком продуктивних сил і конкуренцією (відповідними законами), під впливом якої фактори виробництва, передусім речові і особисті, поступово зосереджуються на великих підприємствах. Двома відносно відокремленими формами його вияву є зосередження на великих підприємствах речових факторів виробництва і відносно самостійний процес зосередження на них особистого фактора виробництва. Ця особливість – наслідок зростання технічної

будови капіталу, коливання кон’юнктури, цін та ін. Дія З. к. в. зумовлена зниженням витрат виробництва, зростанням продуктивності праці, підвищенням ефективності виробництва. З. к. в. має специфічні форми вияву в різних технологічних та суспільних способах виробництва. Після промислової революції З. к. в. діє інтенсивніше і переважає концентрація речових факторів виробництва (на початкових етапах нового технологічного способу виробництва вона відбувалася повільно). На нижчій стадії розвитку капіталізму З. к. в. діяв у формі концентрації речових і особистих факторів виробництва в межах окремих заводів або фабрик,
що перебували під одним дахом; на вищому і особливо останніх етапах здебільшого у формі концентрації речових факторів. Свідченням цього є те, що обсяг ВВП у 15 країнах ЄС за 1960 – 2000 збільшився у 5 разів, тоді як зайнятість – лише на 20%. Найважливішим критерієм концентрації виробництва в сучасних умовах є кількість підприємств, заводів і фабрик, яка належить одній монополії. У процесі розвитку технологічного способу виробництва, який базується на автоматизованій праці, концентрація особистісного фактора виробництва уповільнилась і навіть дещо зменшилася. Головні причини цього – оптимальний розмір економічно ефективного підприємства, після досягнення якого воно вступає у суперечність з вимогами основного економічного закону (привласненням максимального прибутку); тенденція до зменшення розмірів таких підприємств. Основні форми дії З. к. в. – вертикальна, горизонтальна інтеграція, виникнення та розвиток конгломератів, які водночас є й формою централізації капіталу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Закон концентрації виробництва - Економічний словник