ЗАКОН КОРЕЛЯЦІЇ

Екологія – охорона природи

ЗАКОН КОРЕЛЯЦІЇ (Ж. КЮВ’Є) – в організмі, як цілісній системі, всі частини відповідають одна одній як за будовою (закон підпорядкування органів), так і за функціями (закон підпорядкування функцій). Зміна однієї частини організму або окремої функції неминуче призводить до змін ін. частин чи функцій. Для екології 3. к. має значення як аналог та як змістова передумова формулювання закону екол. кореляції та закону внутр. дин. рівноваги.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАКОН КОРЕЛЯЦІЇ - Довідник з екології