Закон необхідної різноманітності

Закон необхідної різноманітності – сформульований Р. Ешбі закон, згідно з яким для досягнення стійкого передбаченого результату необхідно, щоб різноманітність системи, якою управляють, повинна бути, у крайньому разі, такою ж, як і різноманітність діяльності, якою управляють. Звуженим варіантом цього закону є обгрунтоване Я. Тінбергеном положення про те, що кількість інструментів економічної політики повинна бути більшою або рівною кількості цілей політики. Водночас недоліком З. н. р., на думку окремих західних учених, є те, що стосовно організації людського суспільства в ньому не враховуються непередбачені зовнішні і внутрішні зміни.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Закон необхідної різноманітності - Економічний словник