ЗАКОН РІВНОЗНАЧНОСТІ ВСІХ УМОВ ЖИТТЯ

Екологія – охорона природи

ЗАКОН РІВНОЗНАЧНОСТІ ВСІХ УМОВ ЖИТТЯ – всі прир. умови середовища, необхідні для життя, відіграють рівноцінну роль. Зміст 3. р. в. у. ж. цілком очевидний, однак він нерідко ігнорується під час планування природокористування. Напр., у разі застосування важких с.-г. машин тривалий час не враховувалася їхня дія на структуру та гідрол. режим грунту, хоча саме в с. г. особливо актуальним є застосування окремого випадку з. р. в. у. ж. – закону сукупності (спільної дії) природних чинників.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАКОН РІВНОЗНАЧНОСТІ ВСІХ УМОВ ЖИТТЯ - Довідник з екології