Закон середнього прибутку

Закон середнього прибутку – специфічний економічний закон, який виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між рівновеликими капіталами, у процесі конкуренції яких підприємства, компанії отримують рівновеликий прибуток. Внутрішніми суперечностями цього закону є рівновеликі капітали, що функціонують у різних галузях і сферах економіки, з одного боку, та різні індивідуальні (галузеві) норми прибутків – з іншого. З. с. л. діє через механізм міжгалузевої конкуренції у формі привласнення капіталістами різних галузей майже

однакових норм прибутку. Його конкретизацією є відносини економічної власності між капіталістами різних галузей з приводу привласнення (в т. ч. розподілу) сукупної маси прибутку, створеної в масштабах національної економіки. Комплекс таких зв’язків здійснюється насамперед через механізм міжгалузевої конкуренції і переливання капіталів між сферами та галузями економіки. На вищій стадії розвитку капіталізму на дію З. с. п. вплинули: панування колективних монополій (олігополій) у більшості галузей розвинених країн світу, значні масштаби одержавлення економіки, розгортання НТР, інтернаціоналізація господарського
життя та ін. Тому найважливішими принципово новими формами його дії є: а) закон – тенденція вирівнювання галузевих норм прибутку в межах немонополізованого сектора економіки, монополізованого, державного і транснаціонального секторів економіки; б) тенденція до вирівнювання норм прибутку між окремими секторами економіки (наприклад, монополізованим і державним), яка е наслідком створення спільних змішаних компаній, роздержавлення і приватизації. Важлива особливість тенденції до вирівнювання галузевих норм прибутку – певне одержавлення та роздержавлення економіки, структурна перебудова капіталу за рахунок бюджетного фінансування. Тенденція до вирівнювання високих і низьких норм прибутку може реалізуватися лише упродовж тривалого періоду.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Закон середнього прибутку - Економічний словник