Закон спадної граничної корисності

Закон спадної граничної корисності – закон, сутність якого полягає в тому, що в умовах вільної конкуренції із придбанням споживачем кожної додаткової одиниці продукту гранична корисність цього продукту знижується. Проте З. с. г. к. може використовуватися здебільшого лише на мікрорівні, до того ж для побутових закупівель окремою особою. За його допомогою неможливо визначити вартість останнього (граничного) екземпляра, а отже, всіх інших товарів, дослідити практику ціноутворення, пізнати механізм реалізації товарів та послуг тощо. Відірваність цього закону від практики визнається багатьма західними економістами.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Закон спадної граничної корисності - Економічний словник