Закон Візера

Закон Візера – наявність сталих економічних зв’язків між граничною корисністю і витратами виробництва, за яких гранична корисність граничного продукту зумовлює ціну продуктивного блага, яке пішло на його виготовлення, а отже, відповідну частину витрат виробництва, які, своєю чергою, визначають граничні корисності інших продуктів (неграничних), виготовлених з цього блага. З концепції альтернативних витрат Вальраса також випливає положення про рівність граничної продуктивності ресурсів (з яких виготовляється продукт) і можливостей альтернативного виробництва додаткової кількості інших продуктів з цих самих ресурсів. З. в. значною мірою базується на недосконалій концепції граничної корисності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Закон Візера - Економічний словник