ЗАКОН (ЗАКОНОМІРНІСТЬ) ЗРОСТАЮЧОЇ РОДЮЧОСТІ

Екологія – охорона природи

ЗАКОН (ЗАКОНОМІРНІСТЬ) ЗРОСТАЮЧОЇ РОДЮЧОСТІ – агротехн. та ін. прогресивні методи ведення с. г., що з’являються в практиці землеробства і забезпечують зростання продуктивності земель. (Сама родючість як властивість грунтів не збільшується, тому правильніше говорити про закономірність або тенденцію зростаючої врожайності ланів.)

В історії людства спостерігалося поступове, проте нерівномірне зростання врожайності культур. У часи Стародавнього Риму середня врожайність зернових становила 15 ц/га, а

пізніше стала набагато меншою (7-8 ц/га). Нині в найбільш розвинених країнах Зх. Європи вона утримується на рівні від 50-60 до 80 ц/га. Високі врожаї забезпечуються величезними енергет. вкладеннями, часом такими, що загрожують серйозними екол. наслідками, якщо не враховувати екол. обмеження та об’єктивні закони природи. Закон справедливий щодо істор. періодів можливого зростання у практично не лімітованих системах. За будь-яких обмежень в енергетиці, у складі речовин та інформації прир. систем підвищення врожайності в межах існуючих технологій припиняється і людство переходить до нових агрозасобів, що знову усуває обмеження і дає змогу й далі збільшувати врожайність. У цьому разі різко зростають енергет. затрати.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАКОН (ЗАКОНОМІРНІСТЬ) ЗРОСТАЮЧОЇ РОДЮЧОСТІ - Довідник з екології