Закони геометричної оптики – ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Формули й таблиці

ФІЗИКА

ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Закони геометричної оптики

Закон відбиття

Α = γ

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Α – кут падіння;

Γ – кут відбиття;

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА – перпендикуляр до границь розділу двох середовищ.

Закон заломлення

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Β – кут заломлення.

Відносний показник заломлення

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

N21 – відносний показник заломлення;

Υ1, υ2- швидкість світла в даних середовищах, .

Абсолютний показник

заломлення

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

N21 – абсолютний показник заломлення;

С – швидкість світла у вакуумі, c = 2,998 108 м/c.

Оптична густина середовища.

Промінь із середовища з більшою оптичною густиною переходить у середовище з меншою оптичною густиною

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

N1, n2 – показники заломлення кожного середовища.

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Оптична густина середовища.

Промінь із середовища з меншою оптичною густиною переходить у середовище з більшою оптичною густиною

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Граничний кут повного відбиття

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

class=""/>

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Αо – кут падіння, при якому настає повне відбиття світла.

Побудова зображення в плоскому дзеркалі

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Зображення предмета в плоскому дзеркалі є уявним

Побудова зображення в увігнутому дзеркалі

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Побудова зображення в опуклому дзеркалі

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Проходження світла крізь плоскопаралельну пластинку

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Α – зсув променя.

Проходження світла крізь трикутну призму

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Якщо немає повного відбиття.

При повному відбитті. Застосовується в перископі

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

При повному відбитті. Застосовується у відбивачах

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

При повному відбитті. Застосовується в біноклях

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Збиральна лінза

F > 0, d > 0

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Розсіювальна лінза

F < 0, d > 0

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Формула лінзи

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

D – відстань від лінзи до джерела, ;

F – відстань від лінзи до зображення, ;

F – фокусна відстань, .

Головна оптична вісь

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Оптичний центр

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Побічна оптична вісь

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Фокус

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Фокусна відстань

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Фокальна площина

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Збільшення лінзи

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Г – збільшення лінзи;

Н – лінійний розмір зображення, ;

H – лінійний розмір предмета, .

Оптична сила лінзи

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

D – оптична сила лінзи, .

Зображення дійсне f > 0.

Зображення уявне f < 0.

Промінь, що проходить крізь оптичний центр

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Промінь, паралельний до головної оптичної осі

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Промінь, що проходить крізь фокус

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Зображення точки, що не лежить на головній оптичній осі

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

Хід пучка паралельних променів, що йдуть уздовж побічної оптичної осі

Закони геометричної оптики  ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Закони геометричної оптики – ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА - Формули й таблиці
« 
 »