Закони розвитку економічної організації

Закони розвитку економічної організації – закони, які виражають внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між елементами організації та властивими їм (зв’язкам) суперечностями, що є рушійними силами її (організації) розвитку. До них належать: 1) закон синергії, згідно з яким економічний потенціал організації зростає внаслідок взаємодії її елементів (а також компонентів кожного з елементів), в процесі якої вони взаємодоповнюють один одного, і виникають нові зв’язки, якості та властивості, тобто нові суперечності й рушійні сили розвитку організації; 2) закон цілісності, згідно з яким виникнення і розвиток економічної організації супроводжуються появою нового регулятивного органу, який підпорядковує собі всі інші елементи і спрямовує еволюцію організації в конкурентному середовищі до посилення ефективності та стабільності; 3) закон появи в організації спільної мети, яка є системотворним фактором, певною мірою підпорядковує собі цілі кожного з елементів, а кожна з цих підсистемних цілей – своєрідна конкретизація загальної мети; 4) закон пропорційності, властивий цілісній економічній системі та окремим її підсистемам, елементам, у т. ч. окремим економічним організаціям; 5) закон поетапного розвитку, відповідно до якого життєдіяльність будь-якої організації проходить такі послідовні фази: тотожність, відмінність, протилежність, конфлікт і ступінь розв’язання суперечності, перехід її у вищу форму розвитку, в розвиненішу й досконалішу організацію; 6) закон самозбереження, згідно з яким будь-яка економічна організація, її окремий елемент чи компонент в умовах конкуренції намагаються зберегти себе (уникнути серйозних потрясінь завдяки своєчасному вирішенню конфліктів, що назрівають, удосконаленню організації, раціональному використанню ресурсів та ін.); 7) закон зростання інформованості, відповідно до якого для посилення порядку й самоорганізованості кожен елемент повинен засвоювати все більшу частину інформації й на цій основі приймати відповідні рішення та організовувати свідому діяльність.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Закони розвитку економічної організації - Економічний словник