ЗАКОНИ СИСТЕМИ “ХИЖАК – ЖЕРТВА”

Екологія – охорона природи

ЗАКОНИ СИСТЕМИ “ХИЖАК – ЖЕРТВА” (В. ВОЛЬТЕРРА) – 1) закон періодичного циклу – процес знищення жертви хижаком нерідко призводить до періодичних коливань чисельності популяцій обох видів і залежить це тільки від швидкості зростання популяцій хижака і жертви та від початкового співвідношення їх чисельності; 2) закон збереження середніх величин – середня чисельність популяції для кожного виду стала незалежною від початкового рівня за умови, що специф. швидкості збільшення чисельності популяцій та ефективність хижацтва є постійними; 3) закон порушення середніх величин – у разі аналогічного порушення чисельності популяцій хижака і жертви (напр., риб у процесі промислу пропорційно їхній чисельності) середня чисельність популяції

Жертви зростає, а популяції хижака – зменшується.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАКОНИ СИСТЕМИ “ХИЖАК – ЖЕРТВА” - Довідник з екології