Законність

Частина друга ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН

§ § 9-10. Правопорядок і правопорушення

2. Законність.

Дотримання правопорядку передбачає забезпечення в державі принципу законності. Цей принцип передбачає точне й неухильне здійснення всіх нормативно-правових актів, а також ефективний контроль за неухильним дотриманням норм права й притягнення винних у правопорушеннях до юридичної відповідальності. Іноді кажуть, що правопорядок – це реалізована законність, реальна відповідність суспільних відносин приписам норм права.

Для

того щоб забезпечити законність у державі, створюють цілу систему певних гарантій. Такі гарантії законності можуть бути: економічні – високоефективна стабільна економіка, забезпечення економічного зростання країни; політичні – передусім наявність легітим­ної демократичної влади, яка спирається на підтримку населення; соціальні – високий рівень захищеності кожного громадянина в державі, забезпечення високого рівня життя для населення.

Крім того, існує чимало гарантій юридичного характеру – юри­дичні гарантії. Серед них – конституційне закріплення принципу законності, постійне удосконалення

законодавства. Крім того, за­конність гарантується створенням системи запобігання й профі­лактики правопорушень, забезпеченням ефективної діяльності правоохоронних органів. Законність неможлива без високого рівня правової о світи й правової культури всього населення.

Законність

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Законність - Правознавство