ЗАКОНОДАВСТВО ГІРНИЧЕ

Екологія – охорона природи

ЗАКОНОДАВСТВО ГІРНИЧЕ – законодавство, що охоплює сукупність правових норм використання та охорони надр. 3. г. регулює гірничі відносини з метою забезпечення рац., комплексного використання надр для задоволення потреб у мін. сировині та ін. потреб сусп. госп-ва, охорони надр,

Безпеки робіт під час їх використання, а також для охорони прав підприємств, організацій, установ, об’єднань громадян та окремих громадян у цій сфері.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАКОНОДАВСТВО ГІРНИЧЕ - Довідник з екології