Закономірності поширення географічних поясів і природних зон світу

ВСТУП

§5 Закономірності поширення географічних поясів і природних зон світу

Пригадайте

Що таке географічний пояс?

Що таке природна зона?

Географічні пояси материків і океанів. Географічні пояси є найбільшими зональними комплексами географічної оболонки (див. форзац). Для кожного географічного поясу на материках характерний свій набір природних зон, свої природні процеси і ритми. Географічні пояси неоднорідні всередині. Вони мають різний режим зволоження і різний ступінь континентальності клімату, що сприяє поділу поясів

на сектори. Берегові і внутрішні сектори

Географічних поясів відрізняються режимом випадання опадів, сезонними ритмами, набором і простяганням природних зон.

Географічні пояси є і в океанах, проте тут вони однорідніші, а їхні особливості визначаються властивостями океанічних водних мас.

Природні зони – зональні комплекси материків меншою мірою, ніж пояси, мають широтну орієнтацію. Причина полягає в тому, що на формування природних зон, крім температурних умов, значно впливають умови зволоження території.

Уважно розглянувши карту “Географічні пояси і природні зони світу” (див. форзац), можна

помітити, що у різних географічних поясах повторюються такі самі чи подібні природні зони. Наприклад, лісові зони є в екваторіальному, субекваторіальному, тропічному, субтро­пічному і помірному поясах. У кількох поясах поширені також зони напівпустель і пустель, степу, лісостепу та саван і рідколісся. Учені пов’язують це з повторенням однакових співвідношень тепла і вологи на різних материках. Це явище назвали законом природної зональності. З 6-го класу вам відомо, що природна зональність на рівнинах називається горизонтальною (широтною), а в горах – вертикальною (висотною) поясністю. Кількість висотних поясів залежить від географічного положення гірської системи та від її висоти.

Закономірності поширення географічних поясів і природних зон світу

Мал. 15. Широтна зональність і висотна поясніть

Практичне завдання

Користуючись малюнком 15, порівняйте широтну зональність і висотну поясність і знайдіть пари природних комплексів на рівнинах і в горах. Які закономірності ви помітили в їхньому розміщенні?

Кожна природна зона має свої особливі компоненти. Компонентом, за яким найлегше впізнати будь-яку природну зону, є рослинний і тваринний світ. Наприклад, екваторіальні вологі ліси відрізняються найбільшою на Землі різноманітністю рослин і тварин. До того ж усе живе розростається тут до велетенських розмірів.

Дивовижні об’єкти і явища

Велетні екваторіального лісу. В екваторіальному лісі найдовші ліани сягають більше ніж 200 м; діаметр квітки рафлезії становить 1 м, а її маса може сягати 15 кг. Тут мешкають і велетенські метелики з розмахом крил до 30 см, і кажани з розмахом крил до 1,7 м, і кобри завдовжки до 5 м, а найбільша з існуючих нині змій – анаконда – досягає довжини 11 м!

У саванах і рідколіссях трав’яна рослинність чергується з окреми­ми групами дерев, як-от: акації, евкаліпти, баобаби. Безлісі природні зони є в помірному поясі, наприклад степи. Вони охоплюють значні простори на двох материках – у Євразії та в Північній Америці.

Надзвичайно бідний рослинний світ – це особливість зони пустель майже на всіх материках і в більшості географічних поясів. Особливи­ми умовами відрізняються арктичні й антарктичні пустелі, які майже повністю вкриті льодом (мал. 16). На перший погляд така пустеля здається взагалі безжиттєвою.

Закономірності поширення географічних поясів і природних зон світу

Мал. 16. Арктична пустеля

Лісові зони помірного поясу значно представлені також у межах північних широт материків. Рослинний світ тут багатий, хоча менш різноманітний за видами дерев, ніж в екваторіальних лісах. Він представлений як хвойними, так і листяними породами дерев. Природні зони помірного поясу найбільше змінені внаслідок госпо­дарської діяльності людини.

Докладніше з особливостями природних зон ви ознайомитеся, ви­вчаючи материки.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Аналіз карти географічних поясів і природних зон

1. Проаналізуйте карту (див. форзац) і визначте, які природні зони поширені у низьких, середніх і високих широтах. Назвіть пояси, у яких найбільша кількість природних зон. Поясніть, чому це так.

2. З’ясуйте, які природні зони охоплюють найбільші площі на Землі й розташовані в різних поясах. Які зони охоплюють незначні площі?

3. Знайдіть, у яких географічних поясах розміщена територія України, які природні зони її перетинають.

ПІДСУМКИ

Географічні пояси існують на материках і в океанах і є найбільшими зональними комплексами географічної оболонки.

Географічні пояси поділяються на сектори, що зумовлено кліматичними особливостями.

Природні зони збігаються в різних географічних поясах, що пояснюється подібністю температурних умов та умов зволоження.

Природні зони можна легко розпізнати за їхнім рослинним і тваринним світом.

Запитання і завдання для самоперевірки

Напишіть творчу роботу про своє уявне перебування в одній із природних зон (на власний вибір).

Савани, степи і тундра є безлісими природними зонами. Поясніть, що перешкоджає поширенню в цих зонах дерев.

Назвіть умови, від яких залежить набір висотних поясів у горах. Назвіть найпоширеніші природні зони на Землі та географічні пояси, де вони трапляються.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Закономірності поширення географічних поясів і природних зон світу - Географія