Закріплення знань про тверді та м’які приголосні звуки. Усний переказ тексту “Перепілка”

Урок 108

Тема. Закріплення знань про тверді та м’які приголосні звуки. Усний переказ тексту “Перепілка”

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про тверді та м’які приголосні звуки; закріпити вміння позначати на письмі м’якість приголосних звуків літерами і, я, ю, є, ь; удосконалювати знання та вміння учнів щодо поділу для переносу з рядка в рядок слів зі знаком м’якшення та буквосполучення ьо; збагачувати лексичний запас учнів; учити усно переказувати текст; виховувати любов до навколишньої природи.

Обладнання:

малюнок перепілки, заготовки для гри “Чарівні кола”.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 239)

– Який заголовок ви дібрали до цього тексту?

– Вимовте приголосні звуки у виділених словах.

– Якими буквами позначено м’якість приголосних звуків?

2. Хвилинка чистопису

Ень іт квітень

– Доберіть з цими буквосполученнями слова, щоб у них вживався знак м’якшення. (Олень, серпень, пітьма, кладіть)

– Складіть звукові моделі цих слів. Порівняйте кількість звуків і букв. Чому

так?

– Поділіть ці слова для переносу. Поясніть, чому ви зробили саме так.

III. Повідомлення теми й мети уроку

– Сьогодні ми систематизуємо та узагальнимо ваші знання про тверді та м’які приголосні звуки. Також будемо усно переказувати текст про пташку, яка часто в’є своє гніздо у незвичному місці.

IV. Закріплення вивченого матеріалу

1. Самостійна робота (вправа 240)

– Прочитайте і спишіть, вставляючи пропущені букви.

– Замініть вираз бити дзьобом одним словом і запишіть.

Двоє-троє учнів виконують роботу на дошці.

2. Усний переказ тексту (вправа 241)

1) Повідомлення вчителя про перепілку й розглядання малюнка

2) Робота з текстом

– Прочитайте текст. Як ви розумієте слово загукує?

– Зачитайте зачин і кінцівку тексту.

– Прочитайте основну частину й перекажіть її. (Відповідь 5-7 учнів.)

– Випишіть слова з буквосполученням ьо. Поділіть для переносу слово польову. (Під-падьом, підпадьомкнуло, по-льо-ву)

3. Фізкультхвилинка

4. Робота в парах (вправа 242)

– Прочитайте скоромовку тричі, щоразу прискорюючи темп. Запишіть по пам’яті.

– Перевірте роботу одне одного. Допоможіть своєму сусідові по парті виявити помилки й виправити їх. Усно дайте відповіді на запитання.

– Знайдіть у скоромовці слово, в якому немає м’яких приголосних звуків. Який звук найчастіше трапляється у словах скоромовки?

5. Гра “Чарівні кола”

Учитель роздає учням аркушики паперу, на яких накреслено коло з йо чи ьо у середині, а навколо – частини слів.

Учні повинні скласти слова з йо чи ьо таким чином: частини слів з лівого боку та зверху треба з’єднувати з йо чи ьо, а третю частину шукати з правого боку та знизу. Слово може починатися і з йо.

Виграє той, хто першим прочитає всі слова. Ця гра розвиває правописну зіркість.

Закріплення знань про тверді та мякі приголосні звуки. Усний переказ тексту Перепілка

(Мільйон, гайок, район, байок)

Закріплення знань про тверді та мякі приголосні звуки. Усний переказ тексту Перепілка

(Льоня, бадьорий, льон, дьоготь, льоду)

Закріплення знань про тверді та мякі приголосні звуки. Усний переказ тексту Перепілка

(Серйозний, знайомий, чийого, чийому)

Закріплення знань про тверді та мякі приголосні звуки. Усний переказ тексту Перепілка

(Сьогодні, трьох, Стьопа, сьомий)

Закріплення знань про тверді та мякі приголосні звуки. Усний переказ тексту Перепілка

(Льон, льотчик, льодовий, синього, цього)

V. Підсумок уроку

– Назвіть пари приголосних звуків за твердістю – м’якістю.

– Який приголосний звук завжди м’який? Якою літерою він позначається?

– Якими буквами позначається м’якість приголосних звуків на письмі? наведіть приклади слів.

– Як треба переносити слова зі знаком м’якшення? Наведіть приклади.

– Складіть звукову модель слова лялька. Порівняйте кількість звуків і букв. Чому саме так вийшло?

VI. Домашнє завдання з інструктажем

Вправа 243; підготувати відповіді на запитання на с. 102.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Закріплення знань про тверді та м’які приголосні звуки. Усний переказ тексту “Перепілка” - Плани-конспекти уроків по українській мові