ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ (4-6 БАЛІВ)

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

ТЕМА 4. БІОСФЕРА – НАЙБІЛЬША ЖИВА СИСТЕМА. УЗАГАЛЬНЕННЯ

ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ (4-6 БАЛІВ)

Завдання “Знайди пару”

Цю гру можна проводити як індивідуально, так і командно. Якщо учні працюють індивідуально, то кожний одержує аркуш із таблицею з двох стовпчиків. У лівому стовпчику – терміни (не більше 10-12), у правому стовпчику – визначення цих термінів, але не в тій послідовності, у якій вони перераховані ліворуч. Завдання: ліворуч і праворуч надписати відповідні номери (як варіант для

невеликої кількості термінів – з’єднати стрілками термін і його визначення).

Якщо робота проводиться командно, учасники однієї команди одержують картки з термінами, учасники іншої команди – картки

З визначеннями. Як варіант гри – картки з запитаннями й відповідями або фотографіями об’єктів і їхніх назв. Пошук пари проводять обидві команди. Пара, що утворилася останньою, вибуває з гри або одержує штрафні бали, штрафне завдання.

Термін

Визначення

1. Кругообіг речовин

Міжнародна організація, завданням якої є охорона природи (б)

2.

Парниковий ефект

Правила, за якими існують і взаємодіють усі тіла навколишнього середовища (7)

3. Віруси

Переміщення атомів Карбону, Нітрогену, Гідрогену й Оксигену з неорганічних речовин в органічній навпаки (1)

4. Бактерії

Утримання вуглекислим газом атмосфери теплової енергії; що виділяється під час роботи машин і механізмів, і нагрівання Сонцем поверхні Землі (2)

5. Дріжджі

Мікроорганізми, які розвиваються тільки всередині клітини живих організмів, поселяючись у ній (3)

6. Грінпіс

Одноклітинні мікроскопічні безшапкові гриби (5)

7. Закони природи

Група мікроорганізмів, серед яких с й корисні, і хвороботворні (4)

Гра “Корова” (показуха)

Використовується на етапі узагальнюючого повторення. Учні об’єднуються у дві команди. Кожна по черзі викликає по одному учаснику з команди суперників і називає йому який-небудь термін із теми на повторення. Учень, який одержав завдання, має продемонструвати своїй команді значення цього терміна за допомогою міміки й жестів, без слів і використання додаткових предметів. Якщо команда за допомогою красномовних дій свого учасника відгадала термін, їй присвоюється бал. Перемагає та команда, яка набрала найбільшу кількість балів.

Наприклад, жестами й мімікою можна показати такі терміни: віруси, гриби, Грінпіс, Червона книга, національний природний парк.

Завдання “Розподіли на групи”

1. Розподіліть на групи явища, які відбуваються в кожній із чотирьох оболонок Землі: веселка, цунамі, течія, цвітіння, будівництво гнізд, землетрус, хвилі, тайфун, виверження вулкана, зсув, туман, листопад, видобуток корисних копалин, вивітрювання, припливи й відливи, полярне сяйво, полювання.

Літосфера

Атмосфера

Гідросфера

Біосфера

Землетрус, виверження вулкана, зсув, видобуток корисних копалин, вивітрювання

Веселка, тайфун, туман, полярне сяйво

Цунамі, течія, хвилі, припливи й відливи

Цвітіння, будівництво гнізд, листопад, полювання

2. Розподіліть за групами теми, які є предметом вивчення кожної з п’яти природничих наук (астрономії, біології, географії, фізики, хімії): робота з топографічними картами, будова живих організмів, електричні явища, перетворення речовин, сонячні й місячні затемнення, вивчення корисних копалин, існування життя на інших планетах, світлові явища, одержання нових речовин, боротьба з хворобами тварин і людини.

Астрономія

Біологія

Географія

Фізика

Хімія

Сонячні й місячні затемнення, існування жита на інших планетах

Будова живих організмів, боротьба з хворобами тварин і людей

Робота з топографічними картами, вивчення корисних копалин

Електричні явища, світлові явища

Перетворення речовин, створення нових речовин

Завдання “Продовж логічний ряд”

Літосфера – атмосфера – ___________________ (гідросфера)

Білки – жири – ____________________ (вуглеводи)

Мікроорганізми – гриби – __________________ (рослини)

Білий гриб – мукор – ___________________ (дріжджі)

Червона книга – зникаючі – _____________________ (вимираючі)

ЮНЕСКО – WWF – ___________________________ (Грінпіс)

Заповідники – національні парки – _______________________ (заказники)

Географія – фізика – _________________________ (біологія)

Завдання “Підбери синоніми”

Кам’яна оболонка Землі – ______________________ (літосфера)

Повітряна оболонка Землі – _________________________ (атмосфера)

Водна оболонка Землі – _______________________ (гідросфера)

Віруси й бактерії – __________________________ (мікроорганізми)

Дріжджі – _____________________ (гриби)

Книга тривоги й надії – _____________________ (Червона книга)

Зникаючі види – ____________________ (вимираючі види)

Заповідник – ______________________________ (природоохоронна територія)

Завдання “Підбери антоніми”

Знищувати – _____________________ (охороняти)

Розрізнені – _____________________ (взаємозалежні)

Мікроскопічний – ________________________ (гігантський)

Завдання “Втрачена інформація”

Вставте в речення пропущені слова.

Біосфера не має чітких меж, тому що поширення живих істот характеризує така властивість, як ____________________. Кількість світла, повітря, води, поживних речовин і ______________ визначають кількість живих організмів у тій чи іншій частині Землі. Біосфера містить у собі ________________ частину атмосфери, _______________ гідросферу й ____________________ частину літосфери, куди належить _____________________. Чотири __________________, у які вчені об’єднали істот біосфери, відрізняються за багатьма ознаками. Так, кількість видів __________________ майже в сім разів більша, ніж видів _____________________. Більшість рослин має у своїх тканинах __________________, що надає їм зеленого забарвлення. Людина своєю діяльністю руйнує природне середовище перебування живих організмів, тим самим зменшує живих істот.

Втрачені слова: хлорофіл, весь, верхній, нижню, грунт, розмаїтість, тепло, рослин, тварин, нерівномірність, царства.

Завдання “Закінчи фразу”

Залежно від рівня підготовки учнів пропущені слова й словосполучення або позначення можуть бути запропоновані в кінці переліку фраз (як це було зроблено в попередньому завданні “Втрачена інформація”) або, з метою ускладнення завдання, учитель може не подавати підказки готових відповідей.

1. Найбільша жива система Землі – це _____________________ (біосфера).

2. До складу такої системи, як біосфера, входять усі існуючі на планеті ____________________ (екосистеми).

3. Як для будь-якої системи, так і для біосфери характерні внутрішні й зовнішні _________________ (зв’язки).

4. Прикладом внутрішніх зв’язків біосфери може служити збагачення води водоростями, які живуть у водоймі, __________________ (киснем).

5. Кисень, що водорості виділяють у воду, служить для дихання інших жителів водойми, наприклад ________________ (риб).

6. Прикладом зовнішніх зв’язків біосфери із Сонячною системою є використання живим організмом тепла й світла від __________________ (Сонця).

7. Рослини перетворюють енергію сонячних променів на хімічну енергію органічних речовин у процесі _________________ (фотосинтезу).

8. Для охорони тварин і рослин у звичному для них середовищі перебування й проведення спостережень і досліджень створюються __________________ (заповідники).

9. Мальовничі куточки природи з метою охорони, а також масового туризму й відпочинку людей оголошують __________________________ (національними парками).

10. Певна ділянка екосистеми чи один із видів рослин або тварин охороняються в ___________________________ (заказниках).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ (4-6 БАЛІВ) - Плани-конспекти уроків по натурології