Запитання. Завдання – Основні напрями, структура і методи психології

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

1. Психологія як наука

1.2. Основні напрями, структура і методи психології

Запитання. Завдання

1. З’ясуйте місце психології в системі наук.

2. У чому полягає відмінність між біхевіоризмом і гештальтпсихологією?

3. Які причини модернізації класичного фройдизму?4. Що є спільним у поглядах представників гуманістичної психології і діяльнісного підходу?

5. Поясніть причини процесів диференціації та інтеграції в психологічних науках.

6. Оскільки психіку безпосередньо спостерігати не можна, чи

є підстави для твердження, що її можна пізнати?

7. У чому відмінність між спостереженням і експериментом?

8. Чому метод тестів не став основним у психологічних дослідженнях?

9. Обгрунтуйте необхідність кількісного оброблення експериментальних матеріалів.

10. Які галузі психологічної науки найбільше пов’язані з Вашою майбутньою професією?

Література

Анастази А. Психологическое тестирование: В 2-х т. – М., 1982.

Андреева Г. М. Социальная психология. – М.. 1997.

Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – М., 1982.

Загальна психологія/ О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук

та ін. – К., 1999.

Логвиненко А. Д. Измерения в психологии: математические основы. – М” 1993.

Максименко С. Д. Проблема метода в возрастной и педагогической психологии// Вопросы психологии. – 1999. – № 4.

М’ясоїд П. А. Загальна психологія. – К., 1998.

Пиаже Ж. Психология, междисциплинарные связи и система наук// Международный психологический конгресс. – М., 1969.

Психологические методы. – Л., 1976.

Психологія/ За ред. Г. С. Костюка. – К., 1968.

Психологія/ За ред. Ю. Л. Трофімова. – К., 1999.

Татенко В. А. Психология в субъективном измерении. – К., 1996.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Запитання. Завдання – Основні напрями, структура і методи психології - Довідник з психології