Запитання. Завдання – Процес навчання

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА
Основи педагогіки

2. Теорія освіти і навчання (дидактика)

2.3. Процес навчання

Запитання. Завдання

У чому полягає сутність процесу навчання? Поясніть зміст його компонентів.

Чому процес навчання має двосторонній характер?

Охарактеризуйте основні етапи оволодіння навчальним матеріалом.

Яку роль відіграють мотиви навчання? Який мотив є найважливішим для успішного оволодіння знаннями?

Охарактеризуйте основні закономірності навчання.

Продемонструйте зв’язки, що існують між принципами

навчання.

Проаналізуйте кілька навчальних занять одного з ваших викладачів і визначте, якою мірою він дотримується принципів навчання, які правила навчання він використовує. Які принципи і правила навчання дали б йому змогу оптимізувати навчальний процес?

Згадайте, яким чином ваші шкільні вчителі реалізували на уроках принцип емоційності.

Література

Баранов С. В. Принципы обучения. – М., 1975.

Дидактика современной школы/ Под ред. В. А. Онищука. – К., 1987.

Загвязинский В. И. Дидактика высшей школы. – Челябинск, 1990.

Коротяєв Б. І. Методи навчально-пізнавальної діяльності учнів. – К., 1991.

Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. – М” 1983.

Подласый И. П. Исследование закономерностей дидактического процесса. – К., 1991.

Слепкань З. П. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К” 2000.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Запитання. Завдання – Процес навчання - Довідник з психології