Запитання. Завдання – Характер – Психологія індивідуальності

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

5. Психологія індивідуальності

5.2. Характер

Запитання. Завдання

1. Визначте місце і роль характеру в структурі особистості.

2. Проаналізуйте відмінності між темпераментом і характером людини.

3. Як співвідносяться в характері людини біологічне і соціальне?

4. Обгрунтуйте, чому характер потрібно формувати комплексно.

5. Для чого необхідно вивчати характер людини?

6. Як саме обставини впливають на зміну характеру особистості?

7. Чому самовиховання характеру є ефективнішим, ніж виховання?

8.

Як ви розумієте народний вислів “Формувати характер треба тоді, коли дитина лежить ще впоперек ліжка, а не вздовж”.

9. Чому за зовнішніми рисами обличчя людини не можна визначити її характер?

10. У народному прислів’ї сказано: “Посієш вчинок – пожнеш звичку, посієш звичку – пожнеш характер, посієш характер – пожнеш долю”. Про яку закономірність характеру йдеться?

11. Перевірте, чиє помилки у наведеному тексті: “Якщо спробувати коротко виразити суть відмінностей між темпераментом, характером і особистістю, то можна сказати, що властивості темпераменту відображають те, чому людина

діє певним чином, риси характеру – що саме вона робить, а якості особистості – те, як вона це робить”.

Література

Абраменко В. И. Психология характера школьника подросткового возраста. – К., 1974.

Ананьев В. Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. – М., 1980. – Т. 2.

Загальна психологія/ О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огородній – чук та ін. – К., 1999.

Ковалев А. Г. Психология личности. – М., 1970.

Кречмер Э. Строение тела и характер. – М., 1995.

Левитов Н. Д. Психология характера. – М., 1969.

Леонгард К. Акцентуированные личности. – К., 1989.

М’ясоїд П. К. Загальна психологія. – К., 1998.

Общая психология/ Под ред. А. В. Петровского. – М., 1986.

Орлов Ю. М. Самопознание и самовоспитание характера. – М., 1987.

Ситін Г. М. Психологія самовиховання. – К., 1973.

Юнг К. Г. Психологические типы. – СПб., 1995.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Запитання. Завдання – Характер – Психологія індивідуальності - Довідник з психології