Заповіт

Заповіт – угода, яка виражає волю однієї особи і здійснюється нею особисто. Кожний громадянин може залишити за З. усе своє майно або частину його одній чи кільком особам, як тим, котрі є, так і тим, котрі не є спадкоємцями за законом, а також державі, окремим юридичним особам. Заповідач може позбавити у З. права спадкоємства одного, кількох або всіх спадкоємців за законом (ст. 534 Цив. К. України). Один із подружжя може заповідати свою частку в спільному сумісному майні подружжя. 3. має бути укладений у письмовій формі з зазначенням місця і часу укладення

його, підписаний особисто заповідачем і нотаріально посвідчений (ст. 541 Цив. К. України). У деяких випадках З. можуть посвідчувати окремі посадові особи, але такий порядок строго обмежений. Так, до нотаріально посвідчених З. прирівнюються З. громадян, які перебувають на лікуванні в лікарнях, посвідчені головними лікарями, їх заступниками з медичної частини або черговими лікарями цих лікарень; З. громадян, які перебувають у розвідувальних, арктичних та інших подібних експедиціях, посвідчені начальниками цих експедицій, та деякі інші З. згідно із ст. 542 Цив. К. України. Якщо заповідано не все майно, то частина майна,
що залишилася не заповіданою, розподіляється між спадкоємцями за законом відповідної черги. До цих спадкоємців належать і спадкоємці, яким інша частина відповідного майна була залишена за заповітом (ст. 537 Цив. К. України). Неповнолітні або непрацездатні діти спадкодавця (в тому числі усиновлені), а також непрацездатні дружина, батьки (усиновителі) й утриманці померлого успадковують, незалежно від змісту З., не менше двох третин частки, яка належала б кожному з них при спадкоємстві за законом (обов’язкова частка). При визначенні розміру обов’язкової частки слід враховувати все спадкове майно, як включене, так і не включене до заповіту (ст. 535 Цив. К. України). Заповідач має право в будь-який час змінити або відмінити З., скласти новий 3. або подати відповідну заяву до нотаріальної контори (ст. 544 Цив. К. України).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Заповіт - Довідник з правознавства