Застосування електролізу – ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ. ЕЛЕКТРОЛІЗ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

Розділ 7. ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ. ЕЛЕКТРОЛІЗ

§ 7.8. Застосування електролізу

Електроліз знаходить досить широке застосування. Для захисту металевих виробів від корозії на їх поверхню наносять дуже тонкий шар іншого металу – хрому, срібла, золота, міді, нікелю тощо, іноді застосовують багатошарові покриття. Наприклад, зовнішні деталі автомобіля спочатку покривають тонким шаром міді, на мідь наносять дуже тонкий шар нікелю, а на нього –

шар хрому.

Нанесені на метали за допомогою електролізу покриття мають однакову товщину, міцні, довго служать, і, крім того,, таким способом можна покривати вироби будь-якої форми. Цю галузь прикладної електрохімії називають гальваностегією. Крім захисту від корозії, гальванічні покриття іноді надають красивого декоративного вигляду предметам.

Інша галузь електрохімії, близька за принципом до гальваностегії, названа гальванопластикою. Це виготовлення точних металевих копій з різних предметів. Предмет, з якого хочуть зняти копію, покривають воском, дають воску затверднути і одержують воскову матрицю, на якій

всі заглибини предмета, що копіюється, будуть випуклостями. Внутрішню поверхню матриці покривають тонким шаром графіту, який проводить електричний струм. Цей графітовий катод занурюють у ванну з розчином сульфату купруму, анодом є мідь. Під час електролізу мідний анод розчиняється, а на катоді осаджується мідь. Таким способом виготовляють точну мідну копію предмета. За допомогою гальванопластики виготовляють кліше для друку, грамплатівки, металізують різні предмети. Гальванопластика відкрита російським ученим Б. С. Якобі (1838).

Електроліз використовується для добування багатьох металів – лужних, лужноземельних, алюмінію, лантаноїдів тощо, а також для очищення деяких металів від домішок.

Далі під час вивчення хімії ви дізнаєтесь про інші важливі застосування електролізу в техніці, мистецтві, побуті.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Застосування електролізу – ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ. ЕЛЕКТРОЛІЗ - Довідник з хімії