ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ – ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Знайдіть серед поданих судження, яке відповідає лексичному значенню слова “квітка”:

A) іменник жіночого роду, однини називного відмінка;

Б) будь-яка красива рослина;

B) частина рослини, переважно у вигляді пелюсток навколо тичинок і маточки, яка звичайно має виразне забарвлення і запах;

Г) різнокольорові листочки на дереві чи траві, що пахнуть.

2. Укажіть рядок, у якому лише однозначні слова:

A) префікс, шкарпетки, диспетчер;

Б) вечір, море, дорога;

B)

жайворонок, велетень, земля;

Г) сонце, поле, голова.

3. Укажіть, яке із значень багатозначного слова “корпус” подано неправильно:

A) частина тіла людини або тварини без урахування голови та кінцівок;

Б) один із будинків, розташованих на протилежних ділянках;

B) військове об’єднання, до складу якого входять кілька дивізій або бригад;

Г) об’єднання осіб одного якогось офіціального становища.

4. З’ясуйте, яке із значень слова “косий” є переносним:

A) недружелюбний, недовірливий, який виражає неприязнь;

Б) розташований похило до горизонтальної площини, непрямий;

B) який іде

під кутом до головного напряму, розташований по діагоналі;

Г) з неоднаковим спрямуванням зіниць очей.

5. Укажіть, який із рядків складається лише з омонімів:

A) район, свіжий, стрічка;

Б) панцир, мир, лице;

B) митець, натура, парк;

Г) балка, бал, стан.

6. Визначте, у якому рядку не всі слова – синоніми:

A)бути, існувати, фігурувати;

Б) легковажність, легкодумність, несерйозність;

B) еволя, бездіяльність, рабство;

Г) лелека, чорногуз, бусел.

7. Укажіть, у якому рядку знаходиться слово, що не є синонімом до “говорити”:

A) ректи, видавлювати, спалахувати;

Б) казати, подейкувати, цідити;

B) промовляти, рубати, цвенькати;

Г) мовити, лопотати, шипіти.

8. Укажіть, які пари слів не є антонімами:

A) боязливо – відважно;

Б) вдумливо – легковажно;

B) активно – пасивно;

Г) розумно – дріб’язково.

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. В; 2. А; 3. Б; 4. А; 5. Г; 6. В; 7. А; 8. Г.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ – ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ - Довідник з української мови