Завдання, напрямки і джерела аналізу

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЧАСТИНА II.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

4. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

4.2. Аналіз основних фондів підприємства

4.2.1. Завдання, напрямки і джерела аналізу

При сучасному високому технічному рівні промислового виробництва величина і прогресивність основних виробничих фондів, їх технічний стан значною мірою визначають потенційні можливості промислового виробництва, його потужність.

З цього твердження випливає потреба в аналізі забезпеченості виробництва

основними фондами, їх технічного стану і використання, а також оцінку їх впливу на зростання обсягу продукції і виконання плану виробництва.

Основними завданнями аналізу є:

– забезпеченість основними фондами підприємства і його структурних підрозділів – відповідність величини, складу і технічного рівня фондів потребам в них;

– виконання завдання зі зростання і оновлення основних фондів;

– технічний стан основних фондів;

– ступінь використання основних фондів і факторів, що впливають на її рівень;

– оцінка ступеня використання виробничої потужності, площ та устаткування;

стан невиробничих основних фондів – зміни в забезпеченості працівників житлом, дитячими установами, поліклініками, спортивними спорудами тощо.

У відповідності з цими завданнями аналіз основних фондів проводиться в таких напрямках:

– структура основних фондів;

– наявність стан і рух основних фондів;

– використання основних фондів, виробничих потужностей, площ і обладнання;

– резерви збільшення випуску продукції та підвищення рівня інших показників за рахунок кращого використання засобів праці.

Інформаційною базою аналізу є статистична звітність форма № 11-03 “Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)” – річна; форма № 1 “Баланс”; форма № 5 “Примітка до річної фінансової звітності” – річна; статистичні звітності з виробництва і праці; паспорт окремих видів устаткування та інші внутрішньовиробничі документи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Завдання, напрямки і джерела аналізу - Довідник з економіки