Захист цивільних прав

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 24. Захист цивільних прав

1. Захист цивільних прав.

Ви купили в магазині телевізор, але він вийшов із ладу вже на третій день після придбання. Автомобіль вашого батька отримав пошкодження внаслідок порушення Правил дорожнього руху ін­шим водієм. Ваш однокласник, який позичив у вас підручник, не повертає його протягом тривалого часу. В усіх цих випадках пору­шено ваші цивільні права, постає питання про їх захист.

Запропонуйте, як ви можете захистити свої цивільні права.

Захист цивільних прав

class=""/>

Для захисту своїх прав особа може використовувати різні шляхи й засоби. Насамперед кожен має право на самозахист, може самостій­но вжити заходи для захисту своїх прав. При цьому використані особою засоби захисту мають відповідати закону. Однак не завжди людина може сама вирішити свої проблеми. Тоді доведеться зверта­тися за допомогою.

Таку допомогу можуть надати органи державної влади й місце­вого самоврядування – від сільської ради до Президента України. В захисті цивільних прав допомогу може надати також нотаріус. До нього можна звернутися в разі невиконання договору, неповернення

боргу, але лише в тому випадку, коли ваші відносини зафіксовано належним чином в оформленому письмовому договорі.

І нарешті, особа має право звернутися за захистом своїх прав до суду. При цьому, звертаючись до суду, вона можете обрати один із багатьох способів, передбачених законом.

За допомогою витягу із Цивільного кодексу України визнайте, які способи захисту цивільних прав особи може використати суд. Запропонуйте випадки, коли доцільно використати кожен із цих способів.

Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом

1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інте­ресу.

2. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:

1) визнання права;

2) визнання правочину недійсним;

3) припинення дії, яка порушує право;

4) відновлення становища, яке існувало до порушення;

5) примусове виконання зобов’язання в натурі;

6) зміна правовідношення;

7) припинення правовідношення;

8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;

9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності

Органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим спо­собом, що встановлений договором або законом (…).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Захист цивільних прав - Правознавство
« 
 »