Захист цивільних прав

Захист цивільних прав – захист, який здійснюється за допомогою заходів матеріально-правового і процесуально-правового характеру. Це дає підстави визначити право особи на З. ц. п. як самостійне суб’єктивне право, яке відображає юридично закріплену можливість правомочної особи використати спеціальні засоби правоохоронного характеру. З. ц. п. здійснюється судом, арбітражним судом або третейським судом ви знанням цих прав, відновленням стану, який існував до порушення права, і припиненням дій, що порушують право, присудженням до виконання

обов’язку в натурі, компенсацією моральної шкоди, припиненням або зміною правовідносин, стягненням з особи, яка порушила право, заподіяних збитків, а у випадках, передбачених законом або договором,- неустойки (штрафу, пені), а також іншими засобами, передбаченими законом. З. ц. п. в адміністративному порядку здійснюється поданням скарги до відповідного державного органу. Законодавство України допускає також самозахист цивільних прав. Під самозахистом цих прав слід розуміти здійснення правомочною особою не заборонених законом фактичних дій, спрямованих на охорону її особистих або майнових прав та інтересів. Проте
здійснення самозахисту має певні межі, які полягають в тому, що існують інші права й інтереси, які охороняються законом, які також слід захищати. Завдяки цьому не допускається для охорони майна вдаватися до небезпечних для життя і здоров’я інших людей заходів. Якщо застосування недозволених засобів захисту завдає шкоди іншим особам, виникає передбачене законом зобов’язання із заподіяння шкоди, збитки потерпілому відшкодовуються.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Захист цивільних прав - Довідник з правознавства