Захист права власності

Захист права власності – захист, який здійснюється за допомогою правового регулювання відповідних суспіль них відносин різними галузями права. З. п. в. у цивільному праві знайшов найбільш повне відображення в Законі України “Про власність”. Згідно з цим Законом громадянам, організаціям та іншим власникам створюються рівні умови З. п. в. Цей захист забезпечується судом, арбітражним судом або третейським судом. Власник має право вимагати повернення свого майна з чужого незаконного володіння (віндикація), а також усунення будь-яких порушень

його права, навіть якщо ці порушення і не пов’язані з позбавленням володіння (негаторний позов), і відшкодування завданих збитків.

Припинення права власності на будинок, інші будівлі споруди або насадження у зв’язку з вилученням земельної ділянки, на якій вони розташовані, допускається лише у випадках і в порядку, встановленому законодавчими актами України, із попереднім відшкодуванням збитків в повному обсязі відповідно до реальної вартості майна на момент припинення права власності, включаючи й неодержані доходи. В разі незгоди власника з рішенням, що тягне за собою припинення права власності, воно

не може бути виконано до вирішення спору судом, арбітражним судом або третейським судом. Власник не може бути позбавленим права власності на своє майно, крім випадків, передбачених у згаданому Законі, інших законодавчих актах України. Це означає, що вилучення майна у власника допускається лише у разі звернення стягнення на це майно за зобов’язаннями власника, у разі реквізиції і конфіскації. Можливе також оплатне вилучення май на у власника за рішенням суду або іншого компетентного органу (посадової особи) як санкція за правопорушення. Якщо в результаті видання акту органом державного управління або місцевим органом державної влади, що не відповідає закону, порушуються права власника та інших осіб щодо володіння, користування чи розпорядження належним їм майном, такий акт визнається недійсним за позовом власника або особи, права якої порушено. Збитки, заподіяні громадянам, організаціям та іншим особам виданням таких актів, підлягають відшкодуванню в повному обсязі (п. 4 ст. 48, ст. 57 Закону України (Про власність)).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Захист права власності - Довідник з правознавства