Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса

Тема: Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса

Мета: провести спостереження за збігом однакових приголосних на межі кореня і суфікса у словах; розвивати орфографічну пильність; виховувати інтерес до мови.

Тип уроку: урок формування мовної компетенції.

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Ось дзвінок сигнал подав –

До роботи час настав.

Ось і ми часу не гаймо,

А урок свій починаймо.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 90,впр.217)

Прочитайте другий абзац тексту. Назвіть суфікси у словах.

2. Каліграфічна хвилинка

Я я Яя Як ся ря ям ял

Ясен якір яблуня

Маленька праця краща за велике безділля.

– Підкресліть антоніми.

3. Словникова робота

Гра “Знайди “зайве” слово”

Жовтий, жовтень, червоний, чорний.

III. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота за вправою 218 (с. 90)

– Прочитайте слова.

– Спишіть слова. Утворіть за зразком прикметники за допомогою суфікса – Н-.

– В утворених словах позначте корінь. Складіть два речення з утвореними словами (за вибором).

width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">

Запам’ятайте! Якщо корінь закінчується приголосним [н], то в словах із суфіксом – н – виникає збіг двох приголосних, що на письмі передається подвоєнням букв нн: годинник, осінній.

2. Фізкультхвилинка

Очки вліво подивились –

Там нічого не змінилось.

Вправо повели зінички –

Ні зайчика, ні лисички.

Очки вгору, очки вниз,

Не лінуйся, посміхнись.

Очки сплять, вони втомились.

Знов відкрились, подивились.

Сплять – відкрились (2 рази)

І на цьому зупинились.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Творче списування (с. 91,впр.219)

– Прочитайте текст, уставляючи пропущені букви. Перекажіть його.

– Яка тема тексту? Скільки абзаців у тексті?

– Спишіть перший абзац тексту, уставляючи пропущені букви. Поясніть написання подвоєння нн та інших пропущених букв.

– Випишіть підкреслені іменники, утворіть від них прикметники за допомогою суфікса – н-.

2. Гра “Яка літера відсутня?” (с. 91, впр. 220)

– Прочитайте текст, уставляючи пропущені букви. Перекажіть. Поясніть написання пропущених букв.

– Спишіть текст, уставляючи пропущені букви.

– Позначте будову підкреслених слів, поясніть їх написання.

3. Робота в парах

– Утворіть слова за зразком.

Зразок: день – денний.

Закон – … (законний)

Кінь – … (кінний)

Причина – … (причинний)

Осінь – … (осінній)

Ранок – … (ранній)

4. Поетична хвилинка

– Прочитайте вірші. Які слова, що відповідають темі нашого уроку, містяться у текстах? Доведіть.

Ночі туманні, ночі осінні,

Місяць та степ за селом.

Хто там пройшов по далекій стежині,

Білим махнув рукавом?

Стану, погляну, гукнути боюся.

Срібне безмов’я кругом.

Довго не йшов – у зорю обернувся…

Місяць та степ за селом.

М. Луків

За раннім літом прийде рання осінь –

Осіння прохолода ночі напува.

Ховають сірі хмари неба просинь,

А вітер листя з вишень нишком обрива.

По всіх прикметах – осінь зовсім близько,

Знайомим смутком вечір плечі огорта.

І літніх днів яскраво-ніжну низку

Минуле в скриньку незабаром захова.

О. Радченко

V. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що вивчали на уроці?

– Що для вас було новим?

– Як передається на письмі збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса? Наведіть приклади.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 9 1, впр. 221. Спишіть текст вправи 219 до кінця, уставляючи пропущені букви. Поясніть написання подвоєння букв нн.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Збіг однакових приголосних звуків на межі кореня та суфікса - Плани-конспекти уроків по українській мові