ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК – ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ

Біологія – універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ

ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

Т. Морган вивчав успадкування різних ознак, що знаходяться в одній хромосомі. В якості об’єкта для генетичних досліджень він обрав плодову мушку дрозофілу. Цей об’єкт виявився досить вдалим: має велику плодючість, кожне нове покоління з’являється через 15 днів; легко розводиться в лабораторних умовах; хромосомний набір складає 4 пари – 8 хромосом; має яскраво виражені альтернативні

ознаки.

Зчеплене успадкування – успадкування ознак, гени яких розташовані в одній хромосомі. В організмі є безліч ознак, а отже генів, а кількість хромосом обмежена і невелика. Отже, одна хромосома містить гени багатьох ознак. Гени у хромосомі розташовуються лінійно. Під час процесу поділу хромосоми розходяться у гамети цілими, не дроблячись, тому ознаки, гени яких розташовуються в одній хромосомі, будуть успадковуватися разом, зчеплено.

Закон зчеплення (Т. Морган). Гени, що знаходяться в одній хромосомі, успадковуються разом, зчеплено, і утворюють групу зчеплення.

Схема схрещування дрозофіли за двома

парами ознак:

1-е схрещування

ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК   ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ

2-е схрещування

1-й варіант

ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК   ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ

Ознаки форм крил і забарвлення тіла успадковуються разом, тому що вони розташовуються в одній парі гомологічних хромосом. Розщеплення ознак на 4 групи, як при дигібридному схрещуванні, не спостерігається. При зчепленому успадкуванні прояв ознак проходить за схемою моногібридного схрещування, де кількість хромосом – одна пара.

У деяких випадках зчеплення може порушуватися, тому що під час мейозу між гомологічними хромосомами може відбуватися кросинговер.

2-е схрещування

2-й варіант

ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК   ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ

Кросинговер відбувається не завжди, тому кількість кросоверних особин значно менша, ніж кількість основних особин (некросоверних). За частотою кросинговеру можна визначати відстань між генами у хромосомі і складати хромосомні карти. Чим більша відстань між генами у хромосомі, тим менша сила зчеплення між ними і тим більша ймовірність виникнення кросинговеру.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗЧЕПЛЕНЕ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК – ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ ТА СЕЛЕКЦІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ - Довідник з біології