ЗЕМЛІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Екологія – охорона природи

ЗЕМЛІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ – категорія земель у межах сільських населених пунктів, селищ міського типу, міст. 3. н. п. підпорядковані міським, селищним або сільським радам нар. депутатів. Порядок встановлення і зміни межі, а також земельно-госп. устрою території відповідного населеного пункту, вилучення і надання земельних ділянок та умови користування ними визначаються земельним законодавством. Рішення про надання земельних ділянок у володіння, користування та оренду в межах населених пунктів приймаються відповідними Радами нар. депутатів. Включення земельних ділянок у межі населених пунктів не призводить до втрати права землеволодіння цими ділянками.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗЕМЛІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ - Довідник з екології