Згода профспілкового комітету на звільнення працівника

Згода профспілкового комітету на звільнення працівника – колегіальна постанова профспілкового комітету підприємства, установи, організації, винесена на прохання власника або уповноваженого ним органу, в якій виражено волю профспілкового комітету щодо звільнення з роботи працівника за однією з передбачених законом підстав. КЗпП України передбачено обставини, за яких трудовий договір з працівником може бути розірваний лише за попередньою згодою профспілкового органу. Це – зміни в організації виробництва і праці, в тому числі реорганізація або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності чи штату працівників; виявлена невідповідність працівника посаді, яку він обіймає, чи виконуваній роботі через недостатню кваліфікацію або стан здоров’я, що перешкоджають продовженню цієї роботи; систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до нього раніше вживалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення; прогул (у тому числі відсутність на роботі понад 3 години протягом робочого дня) без поважних причин; нез’явлення на роботу більш як чотири місяці підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (не враховуючи відпустки на час вагітності і пологів), якщо законодавством не встановлено тривалішого строку збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні (за працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності); поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; винні дії працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або матеріальні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього власника або уповноваженого ним органу; аморальний вчинок працівника, який виконує виховні функції, не сумісний з продовженням роботи. У решті випадків розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається без згоди профспілкового органу. Це – ліквідація підприємства, установи, організації; незадовільний результат випробування, обумовленого при прийнятті на роботу; звільнення з роботи за сумісництвом у зв’язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником; поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; звільнення працівника, який не є членом професійної спілки, що діє на підприємстві, в установі, організації тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Згода профспілкового комітету на звільнення працівника - Довідник з правознавства