Жандармерія

Політологічний словник

Жандармерія (фр. gendarmerie; англ. gendarmery) – поліція, що має військову організацію і виконує охоронні функції всередині країни і в армії (польова Ж. і військова поліція). Ж. як вид поліцейських військ була створена у Франції в 1791 p., пізніше – в інших країнах. В Росії, наприклад, корпус жандармів у 1827-1917 pp. виконував роль політичної поліції.

Даниленко В. И. Современный политологический словарь. – M., 2000; Халипов В. Ф. Власть: Кратологический словарь. – М., 1997.

М. Головатий


Жандармерія - Довідник з політології