Житлове законодавство

Житлове законодавство – сукупність норм, які регулюють житлові відносиш. Такими актами є Житловий кодекс України, Закон України “Про приватизацію державного житлового фонду” тощо. Завданнями Ж. з. є регулювання житлових відносин з метою забезпечення права громадян на житло, належного використання і збереження житлового фонду, а також зміцнення законності в галузі житлових відносин.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Житлове законодавство - Довідник з правознавства