Життєвий цикл товару

Життєвий цикл товару – час, упродовж якого товар на різних етапах життєздатний на ринку і забезпечує досягнення цілей продавця. Перша стадія типової схеми Ж. ц. т. (впровадження товару) – торгівля збиткова: обсяг продажу низький, маркетингові витрати значні (особливо на рекламу). Варіантами цінової політики може бути або встановлення занижених цін з метою розширення кола покупців, або встановлення престижної ціни, тобто високої ціни для певної частини покупців, які хочуть придбати унікальні товари найвищої якості. Друга – стадія визнання

покупцями товару і швидке зростання попиту на нього. Цінова політика підприємства на цьому етапі передбачає підвищення раніше занижених цін або деяке зниження престижних цін. Третя – стадія зрілості Ж. ц. т. характеризується тим, що більшість покупців вже придбала товар. Тому для збільшення продажу проводиться зниження ціни, розширення реклами, поліпшення якості, сервісу. Четверта – стадія насичення, на якій, незважаючи на вжиті заходи, продаж товару не зростає, однак прибутковість торгівлі зростає внаслідок зменшення витрат на виробництво (повне освоєння технології та зменшення браку). На підвищення обсягу
продажу впливає розширення реклами, поліпшення якості, сервісу, зниження ціни. П’ята – стадія різкого зниження продажу, а відтак – і прибутку. Щоб підприємство могло успішно конкурувати, воно ще до початку четвертого етапу повинно почати виготовляти і вивозити на ринок інший товар і водночас зменшувати виробництво традиційного товару, навіть знімати його з виробництва. Головний критерій оцінки Ж. ц. т. – обсяг доходів від продажу, який забезпечує відшкодування всіх витрат на виробництво та реалізацію товару й отримання запланованого прибутку. Класична схема Ж. ц. т., яка виражається кривою “бум”, передбачає, що уже на першому етапі підприємство досягло значних обсягів збуту і високих прибутків.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Життєвий цикл товару - Економічний словник