ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ

Екологія – охорона природи

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ – сукупність усіх фаз розвитку організму, які розпочинаються, як правило, від зиготи, включають усі наступні і закінчуються зрілістю, коли організм здатний започаткувати наступне покоління. Тривалість Ж. ц. визначається числом поколінь (генерацій), що розвиваються упродовж року, або числом років, протягом яких здійснюється один Ж. ц.

У тварин розрізняють простий Ж. ц., коли відбувається прямий розвиток: зигота – личинка (ембріон) – нова особина (більшість хребетних, павукоподібні), і складний Ж. ц. – з метаморфозом, або чергуванням, поколінь: яйце – личинка – лялечка – комаха.

У вищих рослин розрізняють однорічний, дворічний і багаторічний Ж. ц., у спорових рослин типовим є чергування поколінь – гематофіта і спорофіта. У паразитичних грибів Ж. ц. за складністю подібний до Ж. ц. паразитичних червів, які розвиваються зі зміною хазяїна.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ - Довідник з екології