ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР

Екологія – охорона природи

ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР – середня площа, що припадає на організм даної популяції або виду, як правило в межах екологічної ніші, чи його місцезнаходження.


ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР - Довідник з екології