ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН

Екологія – охорона природи

ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН – фізіол. процес вбирання і засвоєння рослиною поживних речовин. Ж. р. є частиною заг. обміну речовин рослинного організму. За характером живлення рослини поділяються на гетеротрофні, тобто такі, що живляться готовими орг. сполуками (гриби, більшість бактерій, безхлорофільні вищі рослини), та автотрофні, яким властиве мін. живлення, тобто вони синтезують орг. сполуки з мін. речовин за рахунок сонячної енергії (фотосинтез – вищі рослини, водорості та ін. зелені рослини) або хім. енергії неорг. сполук (хемосинтез – бактерії).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН - Довідник з екології