ЖИВУЧІСТЬ ЕКОСИСТЕМИ

Екологія – охорона природи

ЖИВУЧІСТЬ ЕКОСИСТЕМИ – здатність екосистеми витримувати різкі коливання абіотичного середо вища, масове розмноження або тривале зникнення окремих видів, великі антроп. навантаження.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЖИВУЧІСТЬ ЕКОСИСТЕМИ - Довідник з екології