Злочин

Злочин – передбачене кримінальним законодавством суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), що посягає на суспільний лад України, політичну й економічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та інші, права і свободи громадян, а також інше передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння, яке посягає на правопорядок (ч. 1 ст. 7 КК України). З цього поняття З. випливають чотири його ознаки: суспільна небезпечність, протиправність, винність і карність. Перша ознака – суспільна небезпечність – означає,

що діяння завдаватиме шкоди об’єктам кримінально-правової охорони – суспільним відносинам. Вони визначені ч. 1 ст. 7 КК України. Це – суспільний лад України, її політична й економічна системи, власність, особа, політичні, трудові, майнові та інші права і свободи громадян й увесь правопорядок. Суспільна небезпечність має свої характер і ступінь. Характер суспільної небезпечності визначає якісну властивість шкідливості З. Він залежить від важливості суспільних відносин, на які посягає З., змісту шкоди, способу вчинення дій, форми вини, мотиву і мети З. Ступінь суспільної небезпечності. З. визначає кількісне відображення
небезпечності діянь одного й того самого характеру. У ч. 2 ст. 7 КК передбачено, що не є З. дія або бездіяльність, яка хоч формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого кримінальним законом, але через малозначущість не становить суспільної небезпеки, тобто відсутність суспільної небезпеки за малозначущістю діяння означає, що відсутній і сам 3. Під малозначущістю розуміють відсутність шкоди або спричинення вельми незначної шкоди. Друга ознака З.- протиправність – є юридичним вираженням суспільної небезпечності й означає, що З. є лише таке діяння, яке передбачене в чинному кримінальному законі. КК України не допускає застосування кримінально-правових норм за аналогією. Третя ознака З.- винність – означає, що злочином визнається лише діяння, вчинене умисно або з необережності. Четвертою ознакою З. є карність. Ця ознака не свідчить, що за кожний З. обов’язково повинно призначатися покарання. КК України дає змогу звільнити винного від кримінальної відповідальності й покарання та від відбуття покарання. Однак якщо діяння за законом не карається, воно не може вважатися З.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Злочин - Довідник з правознавства