ЗМІНА ДОБУТКУ ПРИ ЗМІНІ МНОЖНИКІВ

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗА 3 КЛАС
ЗМІНА ДОБУТКУ ПРИ ЗМІНІ МНОЖНИКІВ

86. Проаналізуй таблицю. Зроби висновок, як залежить добуток від зміни множників.

ЗМІНА ДОБУТКУ ПРИ ЗМІНІ МНОЖНИКІВ

87. Жаба живе 10 років, а слон – у 10 разів довше. Вік черепахи у 2 рази довший, ніж вік слона. На скільки років довше живе черепаха від жаби? Черепаха від слона?

88. Яблуня може рости 200 років, це в 5 разів менше, ніж липа. Вишня може рости у 2 рази довше, а клен – в 3 рази довше, ніж яблуня. На якому з рисунків позначено вік цих рослин? Склади 2 прості задачі за цими

даними.

А)

ЗМІНА ДОБУТКУ ПРИ ЗМІНІ МНОЖНИКІВ

Б)

ЗМІНА ДОБУТКУ ПРИ ЗМІНІ МНОЖНИКІВ

89. Поясни, як використано залежність зміни добутку від зміни множника для обчислень. Обчисли.

ЗМІНА ДОБУТКУ ПРИ ЗМІНІ МНОЖНИКІВ

5 ∙ 28 4 ∙ 125 8 ∙ 125 5 ∙ 32

90. Мурашка за 1 хв пробігає 4 м. Скільки метрів вона пробіжить за 10 хв? За 20 хв?

91. Накресли 2 такі квадрати, щоб периметр першого був 8 см, а другого – в 3 рази більший. У скільки разів сторона другого квадрата буде більшою від сторони першого?

92. Знаючи, що 25 ∙ 4 = 100, обчисли усно.

(4 ∙ 2) ∙ 25 4 ∙ (25 ∙ 3) 16 ∙ 25 24 ∙ 25

93.

703 ∙ 1 410 ∙ 0 231 ∙ 3 0 ∙ 415

1 ∙ 327 541 ∙ 0 215 ∙ 4 0 ∙ 100

94. Для шкільної

бібліотеки придбали 10 упаковок художньої літератури, по 12 книжок у кожній, і 8 упаковок довідників, по 15 книжок у кожній. Скільки всього книжок придбано для бібліотеки?

95. Ціна цукерок в одному пакеті – 50 грн, а в іншому – 100 грн. Маса пакетів однакова. Вартість якого пакета більша і в скільки разів?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗМІНА ДОБУТКУ ПРИ ЗМІНІ МНОЖНИКІВ - Математика