Зміна гір та рівнин під впливом внутрішніх та зовнішніх процесів

І СЕМЕСТР

РОЗДІЛ ІІІ

Географічна оболонка та її складові

Тема 1. Літосфера

Урок 30. Зміна гір та рівнин під впливом внутрішніх та зовнішніх процесів

Практична робота № 6. Установлення взаємозв’язків між будовою земної кори та формами рельєфу, визначення їх геологічного часу

Мета: закріпити знання учнів про вплив зовнішніх та внутрішніх процесів на основні форми рельєфу; формувати в учнів почуття дбайливого господаря Землі; систематизувати і повторити знання, отримані під час вивчення теми “Літосфера”; вдосконалювати

практичні уміння працювати з картами атласу, підручником, застосовувати на практиці набуті знання.

Тип уроку: узагальнення та систематизації знань.

Обладнання: атласи, підручник, контурні карти, карточка “Зміна гір”, геохронологічна таблиця.

ХіД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

– Які сили називають внутрішніми?

– Які форми рельєфу вони формують?

– Які сили Землі називають зовнішніми?

– Що таке вивітрювання?

– Які види вивітрювання ви знаєте?

– Як впливають текучі води на рельєф?

– Назвати основні і

дрібні форми рельєфу.

III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Рельєф Землі не завжди був таким, яким ми бачимо його зараз, він змінюється, як саме – сьогодні ми і з’ясуємо.

IV. Вивчення нового матеріалу

Кожна ділянка земної поверхні одночасно піддається впливу зовнішніх та внутрішніх сил Землі. Ці сили продовжують перетворювати вже існуючі форми рельєфу.

Так, гірські системи продовжують рости, змінюватися під впливом внутрішніх сил.

Бесіда

– Назвати внутрішні сили.

– Які ви знаєте літосферні плити?

– Розповісти про рух літосферних плит.

– Як повинні рухатись літосферні плити, щоб утворилися гори? У місцях проявів складчастості простягаються гори. Географічний практикум

Співставити карту будови земної кори з фізичною картою і геохронологічною таблицею. Заповнити таблицю за зразком.

Ділянки земної кори

Форми рельєфу

Час утворення

Область складчастості

Гори Гімалаї

Альпійська складчастість (кайназойська ера)

Область складчастості

Гори Анди

Бесіда

– Які сили відносять до зовнішніх?

– Яку роботу виконують річки?

– Як утворюються яри?

– Як яри можуть впливати на господарську діяльність людей?

– Які форми рельєфу утворюються в результаті діяльності вітру?

Формування рельєфу тісно пов’язане з будовою земної кори.

Бесіда

– Дати характеристику земній корі.

– З яких шарів складається земна кора?

Найдавнішими ділянками земної кори є платформи (від фр. – плоский). Давні платформи малорухливі, не зазнають складчастих рухів. Виділяють Африкансько-Аравійську, Австралійську, Антарктичну, Північноамериканську, Східноєвропейську та інші платформи.

Робота з малюнком підручника

Платформи мають двоповерхову будову. Перший поверх – фундамент – твердий, утворений переважно магматичними і метаморфічними породами. Другий поверх пухкий, складається осадовими породами. На платформах переважають рівнини. В окремих місцях фундамент виходить на поверхню. Такі ділянки називаються щитами. Окремі ділянки вкриті великою товщею осадових порід – це плити.

Географічний практикум

Співставити карту будови земної кори, фізичну карту і геохронологічну таблицю. Заповнити таблицю за зразком.

Ділянки земної кори

Форма рельєфу

Час утворення

Східноєвропейська платформа

Східноєвропейська північна

Фундамент – у докембрії (архейська, протерозойська ери)

Північноамериканська платформа

Сибірська платформа

Питання. Чи можливі землетруси в межах рівнин?

V. Закріплення нових знань, умінь, навичок

1. Гра “Знавці”

На дошці записано: 8 848 м, 11 022 м, 1 545 м, 2 061 м. Розшифрувати числа.

2. Бесіда

– Яким тектонічним структурам відповідають рівнини?

– Де розміщуються гори?

– Що таке платформа?

– Назвіть відомі вам платформи.

– Що таке плита, щит?

VI. Підсумок роботи

VII. Домашнє завдання

– Опрацювати відповідний параграф у підручнику.

– Підготувати повідомлення про унікальні форми рельєфу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Зміна гір та рівнин під впливом внутрішніх та зовнішніх процесів - Плани-конспекти уроків по географії