Зміна концентрації – Чинники, що впливають на зміщення хімічної рівноваги

ХІМІЧНА РІВНОВАГА

2 . Чинники, що впливають на зміщення хімічної рівноваги

2.3 . Зміна концентрації

У випадку зміни концентрації однієї речовини в зрівноваженій системі змінюються концентрації всіх інших речовин. Раніше наголошувалося, що стан рівноваги залежить від температури та тиску, зміна концентрації речовин викличе зміщення рівноваги і система намагатиметься відновити стан рівноваги. В реакції рівноваги А + В Зміна концентрації   Чинники, що впливають на зміщення хімічної рівноваги С + D при

Зміна концентрації   Чинники, що впливають на зміщення хімічної рівноваги

Можливі такі варіанти:

style='width:100.0%;border-collapse:collapse;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm'>

Зміна

Викликає

Додавання А або В

Збільшення продуктів реакції

Додавання С або D

Збільшення початкових речовин

Зменшення А або В

Збільшення початкових речовин

Зменшення С або D

Збільшення продуктів реакції

Приклад. Якщо в систему Н2 + І2 Зміна концентрації   Чинники, що впливають на зміщення хімічної рівноваги 2НІ додати водень, то він реагує з йодом, що перебуває в рівновазі, додатково утворюючи гідроген йодид, щоб усунути порушення рівноваги.

Окремо слід розглянути реакції рівноваги, в яких

беруть участь газоподібні продукти. Якщо реакція проходить у відкритій системі, то газ, що утворюється під час реакції, постійно випаровується. Таке порушення рівноваги не усувається, тому рівновага реакції повністю зміщується в бік утворення продуктів реакції.

Приклад. Кальцій карбонат при нагріванні розкладається на твердий кальцій оксид і газоподібний карбон діоксид:

Зміна концентрації   Чинники, що впливають на зміщення хімічної рівноваги

Зміна концентрації   Чинники, що впливають на зміщення хімічної рівноваги

Якщо ця реакція проходить у замкнутій системі, то встановлюється визначена для даної температури рівновага. Якщо ж реакція проходить у відкритій системі, то карбон діоксид, що утворюється, постійно випаровуватиметься, і реакція в кількісному відношенні буде зміщена в бік утворення продуктів реакції.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Зміна концентрації – Чинники, що впливають на зміщення хімічної рівноваги - Довідник з хімії