ЗМІНА ПРИРОДИ ПІД ВПЛИВОМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 12 “ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Й УСТАНОВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ ЇХ НАДХОДЖЕННЯ”

УРОК 65. ЗМІНА ПРИРОДИ ПІД ВПЛИВОМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 12 “ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Й УСТАНОВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ ЇХ НАДХОДЖЕННЯ”

Навчальна мета: поглибити та систематизувати знання про види забруднень навколишнього середовища та основні джерела забруднення; формувати практичні уміння характеризувати різні види забруднення, порівнювати рівень забруднення навколишнього середовища в різних регіонах; вдосконалювати уміння та навички працювати з різними джерелами географічних

знань, аналізувати та систематизувати необхідну інформацію.

Обладнання: схеми, атласи, підручники, зошити для практичних робіт на друкованій основі, контурні карти.

Основні поняття: навколишнє середовище, забруднення, глобальні проблеми людства, екологічна ситуація, антропогенний вплив.

Тип уроку: розширення знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

– Що таке природний комплекс?

– Що відбувається з природним комплексом, коли один з його природних компонентів зазнає змін?

– Чим антропогенний комплекс відрізняється

від природного?

– Що вивчає наука екологія?

– Чому виникнення й розвиток цієї науки припадає на ІХ-ХХ ст.?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.

У другій половині ХХ ст., в епоху швидкого розвитку науки й техніки, освоєння нових природних багатств, вплив людини на природу є повсюдним. Люди, створивши могутні механізми, із їх допомогою стали змінювати не лише природні комплекси, а й кругообіг речовин, потоки енергії, хімічний склад географічної оболонки. Цей вплив за масштабністю й потужністю можна порівняти з природними процесами, які охоплюють усю планету. Сучасні масштаби споживання природних ресурсів і способи їх використання не дозволяють зберігати стійку рівновагу в природі. Визначимо основні види забруднення навколишнього середовища та джерела їх надходження.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Порушення природної рівноваги

Промисловість на планеті стала третім за величиною джерелом енергії після енергії Сонця й земних надр, при цьому вуглекислого газу за рік викидається в повітря більше, ніж усіма діючими вулканами.

Під час перевезень і переробки нафти у воду її потрапляє у 85-100 разів більше, ніж просочується по тріщинах із надр Землі. У результаті цього зараз майже весь Світовий океан укритий тонкою плівкою, під якою через брак кисню гинуть живі організми. Регулювання потоків води в масштабах планети призвело до того, що зараз у водоймищах міститься близько 6 тис. км3 води – у три рази більше, ніж у всіх річках світу.

Озброєна технікою людина почала переробляти навіть непорушну донині оболонку Землі – літосферу. Під час видобування корисних копалин вона створює штучні гори й западини – терикони й кар’єри, які висотою й глибиною сягають кількох сотень метрів. Це фактично нові, рукотворні форми рельєфу.

Людина змінила кругообіги фактично всіх металів, що існують у природі. Метали накопичуються в повітрі, грунтах, рослинах, воді, потрапляють у продукти харчування й потім в організм людини. Перевищивши певну концентрацію, метали завдають непоправної шкоди всьому живому.

За оцінками фахівців, людина істотно змінила й освоїла близько 60 % території суходолу. Природний вигляд деяких природних зон можна спостерігати тільки в заповідниках. Результатом господарсько-перетворювальної діяльності людини є виникнення антропогенних ландшафтів – суттєво змінених природних комплексів.

2. Основні види забруднення навколишнього середовища

Механічне – забруднення твердими предметами, тарою, спрацьованими предметами, що накопичуються на земній поверхні.

Хімічне – забруднення речовинами й сполуками штучного походження, які взаємодіють із природними речовинами та порушують кругообіг речовин та енергії.

Біологічне – поширення організмів, що виникли в результаті життєдіяльності людства (нові види хвороб тварин, бактерій та вірусів, таргани, пацюки та ін.).

Радіаційне – відбувається під час випробування ядерної зброї, захоронення радіоактивних відходів, аварій і катастроф на атомних станціях та інших об’єктах з атомними двигунами

V. Закріплення вивченого матеріалу

Виконання практичної роботи 12 “Вивчення основних видів забруднення навколишнього середовища й установлення джерел їх надходження”. Рекомендується використовувати зошити для практичних робіт на друкованій основі. У разі відсутності таких зошитів пропонується виконати такі завдання:

1. Визначте головні джерела до кожного з видів забруднення навколишнього середовища.

2. Наведіть конкретні приклади за кожною “парою” “джерело забруднення – вид забруднення”.

3. Побудуйте схему “Шляхи розв’язання проблем забруднення навколишнього середовища”.

4. Заповніть схему “Взаємодія природи і людини”:

Людина – природі

Природа – людині

VІ. Підсумок уроку

VІІi. Домашнє завдання

– Опрацювати параграф…

– Підготувати доповіді до “круглого столу” за темою “Екологічні проблеми материків і океанів”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗМІНА ПРИРОДИ ПІД ВПЛИВОМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 12 “ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Й УСТАНОВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ ЇХ НАДХОДЖЕННЯ” - Плани-конспекти уроків по географії