Зміна ступеню окиснення – Хімічна реакція

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

4. Хімічна реакція

4.5. Зміна ступеню окиснення

Процес віддачі електронів атомом, молекулою або йоном називають окисненням. Атоми, молекули або йони, що віддають електрони, називають відновниками. Під час реакцій вони окислюються:

Зміна ступеню окиснення   Хімічна реакція

Процес приєднання електронів атомом, молекулою або йоном називають відновленням. Атоми, молекули або йони, що приєднують електрони, називають окисниками. Під час реакцій вони

відновлюються:

Зміна ступеню окиснення   Хімічна реакція

Окиснення завжди супроводжується відновленням і навпаки, відновлення завжди пов’язане з окисненням, що можна виразити схемою:

Відновник (окислюється) Зміна ступеню окиснення   Хімічна реакція окисник (відновлюється)

Кількість n електронів е-, що їх віддає відновник, дорівнює кількості електронів, які приєднує окисник. Таким чином окисно-відновні реакції являють собою єдність двох протилежних процесів – окиснення і відновлення. За ознакою зміни ступенів окиснення розрізняють:

– реакції, які відбуваються без зміни ступенів окиснення атомів, не окисно-відновні:

src="/files1/image426_2.jpg" class=""/>

– окисно-відновні реакції (ОВР), Під час перебігу яких змінюються ступені окиснення окремих елементів:

Зміна ступеню окиснення   Хімічна реакція

Порівнюючи значення ступенів окиснення всіх елементів у вихідних речовинах і продуктах реакції, можна зробити висновок, що ступені окиснення Мангану і Хлору змінюються.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Зміна ступеню окиснення – Хімічна реакція - Довідник з хімії
« 
 »