Зміни груп приголосних – ЦЬК-, – СЬК-, – ЗЬК-, – СК-, ПІК-, – ЗК-, – СТ – Зміни приголосних при їх збігу

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР

Зміни приголосних при їх збігу

Зміни груп приголосних – ЦЬК-, – СЬК-, – ЗЬК-, – СК-, ПІК-, – ЗК-, – СТ-

При словотворенні приголосні звуки часто змінюються:

А) група приголосних – цьк – змінюється на – чч – при творенні іменників із суфіксом – Ин(а): Вояцький – вояччина, козацький – козаччина, німецький – Німеччина, турецький – Туреччина; але: галицький – Галичина;

Б) групи приголосних – ськ-, – ск – змінюються на щ при творенні

іменників із суфіксом – ин(а): Віск – вощина, ліска – ліщина, пісок (піску) – піщина, полтавський – Полтавщина;

В) групи приголосних – ск-, – шк – змінюються на Щ При творенні прикметників та іменників із суфіксом – ан – (-ян-): Віск – вощаний – вощанка, дошка – Дощаний, пісок (піску) – піщаний;

Г) групи приголосних – ск-, – ст – змінюються на Щ, група – зк – – на – жч – при творенні форм дієслів II дієвідміни: Вереск – верещати, верещу, верещиш і т. д.; простити – прощати, прощаю, прощаєш і т. д.; прощу, Але: простиш, простить І т. д.; Брязк – бряжчати, бряжчу, бряжчиш,

і т. д.

Г) групи приголосних – ськ-, – зьк – відповідно змінюються на – щ-, – жч – при творенні прізвищ на – енко, – ук: Васько – Ващенко – Ващук, Ісько – Іщенко – Іщук, Онисько – Онищенко – Онищук, Водо-лазький – Водолажченко, Кузько – Кужченко.

ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ!

У присвійних прикметниках від власних імен із групами – ск-, – ськ – – с на письмі зберігається, а К переходить у Ч: Параска – і Парасчин; – шк – Дає Щ: Мелашка – Мелащин.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Зміни груп приголосних – ЦЬК-, – СЬК-, – ЗЬК-, – СК-, ПІК-, – ЗК-, – СТ – Зміни приголосних при їх збігу - Довідник з української мови